Editorial
Vakai faka-‘Etitaˊ

Nuku‘alofa – Tūsite 10 ‘Epeleli 2018, 4:42pm: Ko e ngaahi me‘a ko eni ku ou lave ki ai ‘i he vakai faka- ‘Etitaaˊ.

Sai, ko e fehu‘iˊ, ko e hā hano fu‘u mahu‘inga ke fai ai ha tokanga ki he ngaahi kaveinga pe ngaahi fokotu‘utu‘u kuo ‘osi tohi‘i mahino pea mata‘ā‘aaˊ ‘i he liliu faka-Konisitūtoneˊ.

Ko hono mo‘oniˊ, ‘oku ‘ikai ngata pē ‘i he mole taimi ‘o e pule‘angaˊ ‘i he vilovilo he kaveinga ni ka ‘oku toe mole mo e taimi ‘o e kakaiˊ ‘i he fanongo ki he ngaahi me‘a pe kaveinga tatau ko eniˊ.

‘Oku vilo mai leva mo e ngaahi fakamatalaˊ ‘oku ‘ikai fai ha feinga ke to‘o pe alasi ‘a e mafai ‘o ‘ene ‘Afioˊ.

Ko e vakai faka-‘Etita ki aiˊ, kātoa e ngaahi me‘a ‘oku ‘ohake mo lau mai ‘i he ngaahi va‘a tufaki ongoongo mo fakamatalaˊ mo e vālau ‘oku tau fanongo aiˊ, ko e ngaahi kaveinga kotoa pe ia na‘e tō ki he loto mo e ‘atamai ‘o e kakaiˊ pea ko eni kuo hangē ‘oku tautungaki pea tau toe feinga leva ke fakafokiˊ.

Ko e fakafoki ko iaˊ, kā na‘e te‘eki pe ke fai ha fakakaukau ia he tu‘unga ko iaˊ.

Sai, ko e me‘a mahu‘inga ia ‘oku fiema‘u ke tau vakai ki aiˊ, ko e hā ‘a e tu‘unga mo e fokotu‘utu‘u pe palani ki he langa hotau fonuaˊ mo e tokoni ki he kakaiˊ, ko e me‘a mahu‘inga ia ‘oku fie ongo pe tu‘u telinga ki ai ‘a e kakaiˊ.

Ko e ngaahi lau ki he mafaiˊ, ‘oku hangē pē ia ha ma‘ali holo ‘a e haviliˊ ka ‘oku ‘ikai hano fa‘ahinga makatu‘ungaˊ, he ‘oku kei pule ‘a e Laoˊ mo e Konisitūtoneˊ.

‘Oku kei tu‘u talitali ‘a e ngaahi ngāue ‘e ni‘ihi pea tautoloi mo e ngaahi fatongia lahi.

Mahalo ko e me‘a koē ke tokanga ki ai e pule‘angaˊ ‘i he vakai faka-‘Etitaˊ, ke ‘uluaki fakalelei‘i ‘enau fakalele ‘a e Kapinetiˊ mo e ngaahi Potungāue ‘a e pule‘angaˊ.

Pea ‘i he‘eku fakamtala ko eniˊ, kuo ma‘u e ongoogno mei he Potungāue ‘Atitaˊ kuo nau ma‘u ha fokotu‘u mei falepa’anga ke nau vakai‘i ‘a e ngāue hala ‘oku tukuaki‘i ki he taha ‘o e kau Minisitā ‘i he Kapinetiˊ.

Toe fakahā pē mei he ‘Atitaˊ, ne nau ‘osi tuku atu ki he Kapinetiˊ ‘a e ngaahi fakamatala faka‘atita kimu’a ke makatu‘unga ai ‘ene fai tu‘utu‘uniˊ, kau ai ‘a hono fili mo fokotu‘u ‘a e Kapinetiˊ ka na‘e ‘ikai pē ke ngāue‘aki ia.

Ko e ngaahi me‘a eni koē ‘oku totonu ke fai ha tokanga mavahe ki ai ‘a e pule‘angaˊ, ka kuo ‘i ai ha taha kuo tukuaki‘i ki he fehalaaki pe kākā mo ha pa‘anga, ‘oku totonu pea taau ke fai ha ngāue ki ai.

Mahalo tama ko e fatongia ia ke ‘uluaki fai hono tokangekinaˊ he ko kinautolu ‘oku nau pule‘i mo leva‘i pea malu‘i ‘a e pa‘anga ‘a e kakaiˊ mo e fonuaˊ.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien