Climate Change
Tu’unga ‘o e nga’unu ‘o Saikolone Keni
SENITA FAKAMATALA’EA FAKASAIKOLONE A TONGA ‘I FUA’AMOTU
FAKAMATALA’EA MAKEHE FIKA 6 MA’A TONGA FEKAU’AKI MOE SAIKOLONE
FAKATALOPIKI MALOHI KO “KENI” ‘I HONO TUKUATU MEIHE SENITA FAKAMATALA FAKASAIKOLONE ‘A TONGA ‘I FUA’AMOTU ‘I HE TAIMI 12:00PM TUSITE 10 ‘EPELELI 2018
………………………………………………………………..
FAKATOKANGA KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI
‘OKU KEI TU’U FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU LAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI ‘O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

‘OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HA’APAI, KA ‘OKU KEI TU’U PE KI TONGATAPU MO ‘EUA.

‘OKU KEI TU’U PE MOE FAKATOKANGA ‘UHA LAHI MO TAFEA KI HA’APAI, TONGATAPU MO ‘EUA.

TU’UNGA ‘OE ‘EA
KOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI MALOHI KOIA KO “KENI” (KALASI 3) NA’E FE’UNGA HONO UHOUHONGA
MOE LATITUTE 18.3 FAKA-TONGA, LONGITUTE 176.2 FAKA-HAHAKE PE KILOMITA ‘E 960 KI HE HIHIFO TOKELAUHIHIFO ‘O NUKU’ALOFA ‘I HE 10:00AM ‘I HE PONGIPONGI NI. KO E MALOHI ‘O E SAIKOLONE, OFI KI HONO UHOUHONGA KO E MAILETAHI ‘E 70 KIHE HOUA(130KM/HR). ‘I HONO HALANGA LOLOTONGA, ‘OKU FAKAFUOFUA KE OFI HONO UHOUHANGA KIHE KILOMITA ‘E 265 KI HE FAKATONGA-HIHIFO ‘O NUKU’ALOFA ‘I HE TAIMI 7:00AM PONGIPONGI ‘APONGIPONGI (11/04/2018). KO E SAIKOLONE ‘OKU NE NGA’UNU FAKAHAHAKE TONGA-HAHAKE ‘I HE MAILETAHI ‘E 10 KI HE HOUA (19KM/HR).
FAKAMATALA’EA KI HE TU’APO ‘APO KI HE ‘OTU TONGA
KI TELE-KI-TONGA,TELE-KI-TOKELAU, TONGATAPU MO ‘EUA:
KO HA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU MEI HE  TOKELAU MO E TOKELAU-HIHFO MAILETAHI 30-35 KI HE HOUA(55KM-65KM/HRS)PEA HIKI HAKE ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 45 KI HE HOUA(85KM/HRS) HA NGAAHI TAIMI ‘APO .LAHI POPO’ULI E LANGI MO HA ‘UHO’UHA TU’U MO TO PEA FAKA’AU KE ‘UHO’UHA ANGE MO HOKOHOKO PEA LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI ,MO HA MANAMANA ‘APO.HOUHOUSI’I E TAHI PEA FAKA’AU KE HOU ANGE . AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAUHIHIFO. HOKO FOKI MO HA TAFEA KI HE NGAAHI MATAAFANGA MOE NGAAHI FEITU’U MA’U LALO. KOVI FOKI E VAKAI ‘I HE NGAAHI FEITU’U ‘UHA LAHI MO MANAMANA.

KI HA’APAI:
ANGI  E MATANGI  MEI HE  HAHAKE MOE TOKELAUHAHAKE MAILETAHI ‘E 15-20 KI HE HOUA (28-37KM/HR), PEA TEKA ‘O MALOHI MO HAKOHAKO MEI HE TOKELAU  ‘I HE MAILETAHI 25 KI HE HOUA(46KM/HR) ‘I HE HO’ATAA NI PEA HIKI HAKE ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 30 KI HE HOUA(55KM/HR) HA NGAAHI TAIMI  .LAHI POPO’ULI E LANGI MO HA ‘UHO’UHA TU’U MO TO PEA FAKA’AU KE ‘UHO’UHA ANGE MO HOKOHOKO PEA LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI ,MO HA MANAMANA ‘APO.HOUHOUSI’I E TAHI PEA FAKA’AU KE HOU ANGE . AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAU. HOKO FOKI MO HA TAFEA KI HE NGAAHI MATAAFANGA MOE NGAAHI FEITU’U MA’U LALO.KOVI FOKI E VAKAI ‘I HE NGAAHI FEITU’U ‘UHA LAHI MO MANAMANA.

KI VAVA’U:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MO E TOKELAU-HAHAKE PEA TEKA ‘O ANGI MEI HE TOKELAU MAILETAHI 10-15 KI HE HOUA(20KM-25KM/HRS)  HE HOUA EFIAFI PEA HIKI ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 20-25 KI HE HOUA(35KM-45KM/H) HA NGAAHI TAIMI. LAHI ‘AO’AOFIA PEA POPO’ULI HA NGAAHI TAIMI MO HA ‘UHO’UHA TU’U MO TO PEA MALAVA KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI.HOUHOU SI’I KE HOU E TAHI .AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAU.

KI HE ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HAHAKE PEA TEKA ‘O ANGI MEI HE TOKELAUHIHIFO  MAILETAHI ‘E 10-15  KIHE HOUA(20KM-25KM/HR) PEA A’U KI HE MAILETAHI 20 KI HE HOUA(37KM/HR).’AO’AOFIA MO HA ‘UHA TU’U MO TO MA’AMA’A. HOUHOUSI’I E TAHI.

TU’U KI HE PULELULU
KI TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
ANGI MATANGI ‘I HE MALOHI FAKATUPU MAUMAU  MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO MAILETAHI ‘E 40-50 KI HE HOUA(74-93KM/HR), PEA TO TAKUTAKU ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 60 KI HE HOUA(111KM/HR). FAKA-POPO’ULI E LANGI MO ‘UHO’UHA, LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MO MANAMANA. HOU ‘AUPITO MO MA’OLUNGA E TAHI. AAKE MALOHI ‘AUPITO  PEAU ‘I HE MALOHI FAKATUPU MAUMAU MEI HE TOKELAUHIHIFO. MALAVA KE HOKO FOKI MO HA TAFEA KI HE NGAAHI MATAAFANGA TUPU MEI HE HAKE E PEAU. KOVI FOKI E VAKAI ‘I HE NGAAHI FEITU’U ‘UHA LAHI MO MANAMANA.

KI HA’APAI, TONGATAPU MO ‘EUA:
ANGI  MATANGI ‘I HE MALOHI FAKATUPU MAUMAU  MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO MAILETAHI ‘E 35-40 KI HE HOUA(65KM-75KM/HR), PEA TO TAKUTAKU ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 50 KI HE HOUA(90KM/HR). FAKA-POPO’ULI E LANGI MO ‘UHO’UHA, LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MO HA MANAMANA. HOU ‘AUPITO MO MA’OLUNGA E TAHI. AAKE MALOHI ‘AUPITO  PEAU ‘I HE MALOHI FAKATUPU MAUMAU MEI HE TOKELAU .MALAVA KE HOKO FOKI MO HA TAFEA KI HE NGAAHI MATAAFANGA MOE NGAAHI FEITU’U MA’U LALO TUPU MEI HE ‘UHA LAHI MO E HAKE E PEAU. KOVI FOKI E VAKAI ‘I HE NGAAHI FEITU’U ‘UHA LAHI MO MANAMANA.

KI VAVA’U:
ANGI HAKOHAKO E  MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO MAILETAHI ‘E 20-25 KI HE HOUA(35-45KM/HR), PEA TO TAKUTAKU ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 30 KI HE HOUA(55KM/HR).
‘AO’AOFIA MO POPO’ULI E LANGI MO ‘UHO’UHA FAKATAIMI, MALAVA KE LOLO-LAHI MO MANAMANA.
HOU KE HOU ‘AUPITO E TAHI.  AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAUHIHIFO.

KI HE ONGO NIUA:
ANGI HAKOHAKO E  MATANGI MEI HE TOKELAU MO E TOKELAU-HIHIFO MAILETAHI ‘E 20-25 KI HE HOUA(35-45KM/HR), PEA TO TAKUTAKU ‘O A’U KI HE MAILETAHI ‘E 30 KI HE HOUA(55KM/HR).
LAHI ‘AO’AOFIA MO HA ‘UHA TU’U MO TO TO TO HOLO. HOU E TAHI. AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAUHIHIFO.

HU’A MOE MAMAHA ‘O E TAHI
TAUMALIE                 :          03:14PM
MAHATOKA             :          09:41PM
LA’AA MOE MAHINA:
TO E LA’AA                            :        06:33PM
TO E MAHINA                      :        02:42PM
KOE FUA E PALOMETA ‘IHE MALA’E VAKAPUNA FUA’AMOTU HE TAIMI 12:00PM NA’E MILIPA E 1010.1 PEA KOE HAUHAU ‘OE ‘EA NA’E PESETI ‘E 60%.
KO E FAKAMATALA’EA MAKEHE HONO HOKO ‘E ‘OATU IA HE TAIMI 3:00PM ‘A EFIAFI.
………………………………………………………………..
 FCD:   GV/VF/SF/JS/ML/SU/=                                         CRS:            ST/FL/FV/=
print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien