International
Talitali ‘Eiki Palemia´ tohi fale‘i fakavaha‘a pule‘anga ki he melino´

Nuku‘alofa – Monite 3 ‘Okatopa 2016, 2:07pm: Na‘e foaki ha tohi fakamo‘oni fakalangilangi ki he ‘Eiki Palemia ‘o Tonga´, ko e fale‘i fakavaha‘a pule‘anga ki he melino´.

Ne foaki eni ‘i Niu ‘Ioke ‘e he Palesiteni ‘a e Kautaha ki he melino mo e fe‘ofa‘aki ‘a mamani´ (Federation of World Peace and Love), Dr. Hong, Tao-Tze ‘i he uike kuo‘osi´.

Ko e foaki eni lolotonga ‘a e fakataha lahi ‘a e ngaahi fonua pule‘anga fakatahataha´.

Na‘a ne pehee ‘oku fiema‘u taupotu taha ‘i he faitotonu´, taliui´, kataki mo e vilitaki ‘a e fakahoko lelei honau fatongia´ ki he lelei fakalukufua ki he kakai´.

Ko e tu‘unga ‘o e taki´ ko e falala‘anga pea ko e taki´ ‘i ha fa‘ahinga tu‘unga pe ta‘e ‘i ai ha molale, ‘oku pa‘ulu ma‘u pe ia ki lalo ‘o hoko ai ‘a e ta‘eta‘epau mo e mamahi ‘o e nofo ‘a e kakai ‘o ha fonua.

Na‘e toe pehee foki ‘e Dr Hong, ‘oku lahi ‘aupito ‘a e mafai ‘o e kau taki´ ‘o nau tu‘utu‘uni ai ki he kakai taau taha, kakai fakalukufua ‘o ha fonua pe fakavahe pe fakavaha‘a pule‘anga.

Ne ‘osi mahino foki ‘i he pule‘anga fakatahataha´, ne fai ‘a e fakamo‘oni ai ‘i he ta‘u ‘e 70 kuo‘osi´, ‘a e tukupaa ke malu‘i ‘a e ngaahi to‘utangata e kaha‘u´ mei he fakaehaua ‘o e tau´ kae langa ha founga tauhi vaa fo‘ou ‘o muimui ki ha ngaahi tefito mo makatu‘unga fefeka.

‘Oku kei muimui foki mo taukave ‘a e pule‘anga fakatahataha´ ki he melino´, fakamaau totonu´ mo e fakalakalaka´ ma‘ae fa‘ahinga kotoa ‘a e tangata´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien