Local
Ta‘e‘amanekina ngaahi mate hokohoko ngaahi ‘aho si‘i kuo toki ‘osiˊ

Nuku‘alofa – Mōnite 26 Fepueli 2018, 5:36pm: Na‘e lekooti ha mate ‘e ono ‘i ha founga ta‘e‘amanekina, hoko eni ‘i Tongatapu ni ‘ata‘atā pē he ‘aho ‘e tolu kuo toki ‘osiˊ.

Ko e mate na‘e ‘uluaki lipootiˊ ko e mate ‘i he Hala pule‘angaˊ, ko e toko fā pea ‘oku mahino mai mei he fakamatala mei he Potungāue Polisiˊ, ko e fuofua mate eni ‘i ha fakatu‘utāmaki ‘i he Hala pule‘angaˊ ki he ta‘u ni.

Na‘e ‘uluaki lekooti pe foki ha mālōlō ha ki‘i tamasi‘i ta‘u nima ko Mātiu Lautaimi mei Tatakamotonga ‘i he Falaite kuo ‘osiˊ fakafuofua ki he taimi nimaˊ efiafi ‘a ia na‘e hoko pē ‘a e fakatu‘utāmaki ko eniˊ ‘i he Hala Taufa‘ahauˊ ‘i Tatakamotonga.

Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he ‘apitanga Polisi ‘i Mu‘aˊ, ko e pekiaˊ na‘e fakafokifā ‘ene kolosi ki he loto halaˊ lolotonga ko iaˊ ‘oku lele mai ha me‘alele ‘one tui‘i ai ‘a e pekiaˊ.

Na‘a ne toki mālōlō hili ange ha ngaahi houa ‘i hono a‘utaki atu ia ki he Falemahaki Vaiolaˊ.

‘Oku kei hoko atu ‘a e fakatotolo ‘a e Potungāue Polisiˊ ki he faka‘uli ha‘ana ‘a e me‘alele ko eni na‘a ne tui‘i ‘a e pekiaˊ.

Ko e mate leva ‘e tolu na‘e lipooti mei he fakatu‘utāmaki ne hoko ‘i he Hala Taufa‘āhauˊ ai pē ‘i Ha‘ateiho ‘i he efiafi Tokonakiˊ fakafuofua ki he taimi ‘osi ‘a e hivaˊ pe ofi ki he haafe ‘a e 10 ‘o hangē ko e fakamatala ‘a e faiongoongo ‘o e fale ni, ‘Anau Taufa.

 

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien