Thursday, 23/3/2017 | 4:13 UTC+13
TDN

Taa ‘e he ‘ofefine ‘ene Fa‘ee

Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 4:57pm: ‘Oku mahu‘inga foki ‘a e fiema‘u ko ia hono tokangaekina ‘a e kau toulekeleka´ pe ko e matu‘a tauhi fanau´ mo e ngaahi kui kuo nau a‘u ki he vaha‘a ta‘u motu‘a ‘o e ta‘u 65 ki ‘olunga.

Ko e fiema‘u foki eni tautautefito ‘i he vakai atu ‘oku nau kau pe mo kinautolu ‘i he tu‘u laveangofua ki he taa mo e fakamamahi ‘i ‘api´.

Ko e ‘osi atu foki eni ha uike ‘e taha nai mo e konga ‘a e fakahoko atu mei he letio 87.5 ‘a e ongoongo felave‘i mo e fa‘ee ka ko e kui na‘a ne lipooti mai ‘a hono taa hono mokopuna´ ‘i he ako‘anga na‘e ako ai´ pea na‘e malava ai ‘a e letioo ‘o fakafehokotaki ‘a e fetu‘utaki mo e kole tokoni´ ki he kau Polisi´ mo e Falemahaki´ pea pehee pe foki ki he Potungaue Ako´ ‘o fakahoko ai ‘a e ngaue ki he me‘a ko eni´.

Kaikehe, ‘i he pongipongi ‘o e aho ni´, na‘e tuku atu ai ‘i he ongoongo ‘a e 87.5 mo e toe lipooti felave‘i mo hano taa ‘e ha ‘ofefine ‘ene fa‘ee.

Ko e lipooti mai ko eni´ na‘e fai ia makatu‘unga mei he lotolahi ‘a e tokotaha na‘a ne fai mai ‘a e lipooti´, hili ‘ene fanongo ki he lipooti ‘a e fa‘ee mo e kui ha‘ana ‘a e mokopuna na‘e taa mei he ako‘anga´.

Ko e lipooti eni ki he me‘a ni ‘i he fakatalanoa mo Katalina Tohi:

print
About

2 Comments

 1. lina latu
   /  Reply

  Fkofa mooni…koe hoko ae mea pehee ..oku te fkamu pejeahe mai mae kei moui ete faee ke iai hate aoha ki aii …amusia mua koe oku ke gaohi kovii hoo faee ..oku ke sio hono fofoga he aho kotoa m hono leo …koe aoga ae faee jei fktataua ia ki ha seniti e taha …..ofa atu kihe fofoga oe faee koeni…pehe kihoku kii tuohaane koeni kuo ne siiole ..ofalahi atu

  • TDN Website
    /  Reply

   ‘Ofa atu Lina Latu!

   Malo e kau mai, ko eni kuo fai e ngaue ki he ‘ofefinee pea kuo ‘ave ‘a e Fa’ee ‘o tauhi ‘e he tama hono tuonga’ane.
   Fakaloloma ‘aupito ‘etau sio ki he ngaahi me’a pehe ni, ‘ikai ke fa’a hoko ‘i hotau ki’i fonua.

   Kaikehe, koloa kuo fai ae ngaue pea kuo ne mavahe mei he ‘atakai ko eni.

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien