Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 4:57pm: ‘Oku mahu‘inga foki ‘a e fiema‘u ko ia hono tokangaekina ‘a e kau toulekeleka´ pe ko e matu‘a tauhi fanau´ mo e ngaahi kui kuo nau a‘u ki he vaha‘a ta‘u motu‘a ‘o e ta‘u 65 ki ‘olunga.

Ko e fiema‘u foki eni tautautefito ‘i he vakai atu ‘oku nau kau pe mo kinautolu ‘i he tu‘u laveangofua ki he taa mo e fakamamahi ‘i ‘api´.

Ko e ‘osi atu foki eni ha uike ‘e taha nai mo e konga ‘a e fakahoko atu mei he letio 87.5 ‘a e ongoongo felave‘i mo e fa‘ee ka ko e kui na‘a ne lipooti mai ‘a hono taa hono mokopuna´ ‘i he ako‘anga na‘e ako ai´ pea na‘e malava ai ‘a e letioo ‘o fakafehokotaki ‘a e fetu‘utaki mo e kole tokoni´ ki he kau Polisi´ mo e Falemahaki´ pea pehee pe foki ki he Potungaue Ako´ ‘o fakahoko ai ‘a e ngaue ki he me‘a ko eni´.

Kaikehe, ‘i he pongipongi ‘o e aho ni´, na‘e tuku atu ai ‘i he ongoongo ‘a e 87.5 mo e toe lipooti felave‘i mo hano taa ‘e ha ‘ofefine ‘ene fa‘ee.

Ko e lipooti mai ko eni´ na‘e fai ia makatu‘unga mei he lotolahi ‘a e tokotaha na‘a ne fai mai ‘a e lipooti´, hili ‘ene fanongo ki he lipooti ‘a e fa‘ee mo e kui ha‘ana ‘a e mokopuna na‘e taa mei he ako‘anga´.

Ko e lipooti eni ki he me‘a ni ‘i he fakatalanoa mo Katalina Tohi:

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien