Local
Tā tikite matāpule ta‘u 25 ki he fakapō

Nuku‘alofa – Pulelulu 12 Siulai 2017, 2:59pm: Kuo hanga ‘e he kau Polisi´ ‘o tā tikite ha matāpule ta‘u 25 ki he fakapō, felāve‘i eni mo e malōlō ha tangata ta‘u 51, ne hoko ‘i Ma‘ufanga ‘i he hengihengi Tokonaki kuo toki ‘osi´.

Na‘e fakahā ‘e he pule Polisi ‘o e vāhenga Nuku‘alofa´, Tēvita Vailea, ko e tokotaha ‘oku pekia´ ko Garry Malakai na‘e nofo ‘i ‘Ananā.

Ko e tokotaha ko ia kuo tā tikite ki he fakapō ko eni´ ‘oku kei tauhi ia ‘i he ‘apitanga Polisi Nuku‘alofa´ ke ne toki hā ‘i he Fakamaau‘anga Polisi ‘i Fasi´ ‘i he ‘aho Mōnite 17 ‘o e māhina ni´ pe ko e uike kaha‘u´.

‘Oku pehē mei he kau Polisi´ na‘e hoko ‘a e fakatamaki ko eni´ ‘o ofi atu ki he ‘apiako fakatekinikale ‘o ‘Ahopanilolo´ ‘i he taimi taha hengihengi ‘o e Tokonaki kuo toki ‘osi´.

‘Oku pehē foki na‘e lolotonga luelue ‘i he hala pule‘anga´ ‘a e tokotaha ko ia kuo pekia´ mo e lele atu ‘a e me‘alele ‘oku heka ai ‘a e tokotaha na‘a ne fakahoko ‘a e fakalavea´ ‘one hifo ai ‘o fakahoko ‘a e tā ko eni ‘o lavelavea lahi ‘a e pekia´ ‘o kau ai mo e lavea lahi hono ‘ulu´.

Na‘e toki malōlō foki ‘a e pekia´ ‘i he Falemahaki Vaiola´ ‘i he ‘aho hake pē ‘a e Tokonaki kuo ‘osi´.

Kaikehe ‘oku te‘eki ke tuku mai ‘a e hingoa ‘a e tokotaha kuo tā tikite ki he fakapō ko eni´ ka ‘oku pehē mei he kau Polisi´ ko e tokotaha ni pē na‘a ne ‘alu ange ‘o fakahā ki ‘apipolisi ko ia na‘a ne fakahoko ‘a e tā ‘o e matāpule kuo pekia´.

‘Oku kei hokohoko atu pē ‘a e ngāue ‘a e kau Polisi´ ki he me‘a ni.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien