Neighbour Countries
Sea PM fakataha hono 7 kau taki ‘otu motu Polinisia´

Nuku‘alofa – Falaite 8 Sepitema 2017, 5:10pm: ‘Oku ‘i ai ‘a e tokanga mei he kau taki ‘a e ngaahi fonua ‘a e Pasifiki´ felāve‘i mo e tu‘unga ki he fengāue‘aki fakafonua´ tautautefito ‘i he ngaahi me‘a ‘e lava ke fekau‘aki mālie ai ‘a e ngaahi fonua ‘a e Pasifiki´.

‘I he Mōnite´ foki ‘i Ha‘amoa ‘i he kamata ‘a e fakataha hono 7 ‘a e kau taki ‘a e ngaahi fonua ‘a Polinisia´, na‘e Sea ai ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga´, Samuela ‘Akilisi Pōhiva, na‘e fakamanatu ai mo fakamamafa‘i ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga´ ‘a e tu‘u ‘a Polinisia ko e fanga ki‘i fonua iiki ‘i he fakalakalaka´.

Ka ‘i he fakamāmāni lahi´, ko e fanga ki‘i fonua ia ‘oku lahi taha ai hono ‘atakai ‘e he ‘oseni ‘o e moana´, pea ‘i he‘ene pehē, ‘oku fiema‘u ia ke toe vāofi ange ‘a e fengāue‘aki mo e fekau‘aki ‘a e fanga ki‘i fonua ni ‘i he mala‘e kehekehe ‘o e mo‘ui´ tautautefito ‘i he tukufakaholo´, ko e anga fakafonua´, ko e ngaahi fakamatala´ pea me‘a tēpū ‘a e fiema‘u ke tu‘u tau‘atāina ‘a e fanga ki‘i fonua ‘a Polinisia´.

 

Luseane Luani mo e hoko atu ‘a e talanoa ni:

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien