• Local
  Toe pe ‘aho taha, ko hai te ke fili ai?

  Nuku‘alofa – Tusite 12 Siulai 2016, 2:20pm: ‘E ngata ‘i he taimi 9 pongipongi ‘apongipongi´, ‘aho Pulelulu 13 ‘o Siulai´, ‘a e ngaahi polokalama kemipeini kotoa pe ki he Filisi‘i ko ia ‘o ha Kanititeiti fakafofonga falelea ‘o e vahenga Vava‘u 16. Ko e ngaahi fai‘anga fili fakakatoa ‘e 17 kuo teuteu´ ‘a ia ko […]

 • Local
  ‘Uluaki vahe kau ngaue fakapule‘anga´ ki he ta‘u fakapa‘anga fo‘ou´

    Nuku‘alofa – Tusite 12 Siulai 2016, 2:08pm: ‘E fakahoko ‘apongipongi ‘aho 13 ‘o Siulai´ ‘a e ‘uluaki vahe ‘o e ta’u fakapa’anga fo’ou ki he kau ngaue fakapule’anga´ ‘o fakatatau ki he ngaahi sikeili ‘i he fa’unga vahenga fo’ou´. Fakatatau ki ha fakamatala fakaongoongo mei he Komisoni ‘a e kau ngaue fakapule’anga´ pe PSC, […]

 • Local
  Faka‘ilo matapule ta’u 24 ki he mate he fakatamaki ‘i Pea´

  Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 4:33pm: Kuo faka’ilo ha matapule ta’u 24 mei Fasi mo e Afi ‘o tukuaki’i ki he faka’uli ta’etokanga ‘o tupu ai ‘a e mate. Ko e fakatu’utamaki eni ne hoko ‘i he hala Taufa’ahau´ ‘i Pea ‘i he hengihengi Tokonaki´ ‘o mate ai ha tangata ta’u 22 mei Ha’ateiho. […]

 • Local
  Miss Loumaile Lodge, Laura Lauti, Miss Heilala 2016/2017

  Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 3:51pm: Na’e ikuna ‘e Laura Lauti na’a ne fakafofonga’i ‘a e Miss Loumaile Lodge ‘a e kalauni ki he finemui ke ne hoko atu ‘a e fatongia ‘o e Miss Heilala 2016/2017. Na’e tu’ukimu’a ‘a Laura ‘i he ngaahi fe’auhi ki he teunga Island Creation, Taleniti mo e Tau’olunga´ […]

 • Local
  Mei he Potungaue Polisi´

  Faka‘ilo tangata ki hono pa‘usi‘i fakalielia ki‘i ta‘ahine ta‘u 12 Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 10:43am: Kuo faka‘ilo ‘e he kau Polisi´ ha tangata mei Vava‘u ‘o tukuaki‘i ki hono pa‘usi‘i fakalielia‘i ha ki‘i ta‘ahine ta‘u 12 ‘i Kolonga. Na‘e hoko eni ‘i he uike kuo‘osi´ ‘o pehee ko e ki‘i ta‘ahine´ na‘e fakahekeheke‘i […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien