• Local
  ‘Uluaki vahe kau ngaue fakapule‘anga´ ki he ta‘u fakapa‘anga fo‘ou´

    Nuku‘alofa – Tusite 12 Siulai 2016, 2:08pm: ‘E fakahoko ‘apongipongi ‘aho 13 ‘o Siulai´ ‘a e ‘uluaki vahe ‘o e ta’u fakapa’anga fo’ou ki he kau ngaue fakapule’anga´ ‘o fakatatau ki he ngaahi sikeili ‘i he fa’unga vahenga fo’ou´. Fakatatau ki ha fakamatala fakaongoongo mei he Komisoni ‘a e kau ngaue fakapule’anga´ pe PSC, […]

 • Local
  Faka‘ilo matapule ta’u 24 ki he mate he fakatamaki ‘i Pea´

  Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 4:33pm: Kuo faka’ilo ha matapule ta’u 24 mei Fasi mo e Afi ‘o tukuaki’i ki he faka’uli ta’etokanga ‘o tupu ai ‘a e mate. Ko e fakatu’utamaki eni ne hoko ‘i he hala Taufa’ahau´ ‘i Pea ‘i he hengihengi Tokonaki´ ‘o mate ai ha tangata ta’u 22 mei Ha’ateiho. […]

 • Local
  Miss Loumaile Lodge, Laura Lauti, Miss Heilala 2016/2017

  Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 3:51pm: Na’e ikuna ‘e Laura Lauti na’a ne fakafofonga’i ‘a e Miss Loumaile Lodge ‘a e kalauni ki he finemui ke ne hoko atu ‘a e fatongia ‘o e Miss Heilala 2016/2017. Na’e tu’ukimu’a ‘a Laura ‘i he ngaahi fe’auhi ki he teunga Island Creation, Taleniti mo e Tau’olunga´ […]

 • Local
  Mei he Potungaue Polisi´

  Faka‘ilo tangata ki hono pa‘usi‘i fakalielia ki‘i ta‘ahine ta‘u 12 Nuku‘alofa – Monite 11 Siulai 2016, 10:43am: Kuo faka‘ilo ‘e he kau Polisi´ ha tangata mei Vava‘u ‘o tukuaki‘i ki hono pa‘usi‘i fakalielia‘i ha ki‘i ta‘ahine ta‘u 12 ‘i Kolonga. Na‘e hoko eni ‘i he uike kuo‘osi´ ‘o pehee ko e ki‘i ta‘ahine´ na‘e fakahekeheke‘i […]

 • Local
  Hiki tute koloa ni’ihi to‘o tute koloa ni’ihi

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu, 4:50pm: Na‘e kamata ngaue‘aki ‘i he Tusite ‘o e uike ni´ ‘a e ngaahi liliu ‘i he totongi tukuhau ki he ngaahi koloa hu mai mei tu‘apule‘anga ‘e ni‘ihi, hili ia hono kasete‘i ‘a e lao fakatonutonu ki he tute mo e fakatonutonu ki he lao eikisia 2016. Na‘e fokotu‘u ‘a e […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien