• Ngaahi Fakatamaki he Faka‘osinga ‘o e Uike´

  Nuku‘alofa – Tusite 16 ‘Aokosi 2016, 4:27pm: Na’e malōlō ha ki’i pēpē tangata ta’u taha ‘i ha fakatu’utāmaki he hala pule’anga´ ‘i Veitongo lolotonga ia´ ‘oku kei ‘i he tu’unga fakatu’utāmaki ‘a ‘ene ongomātu’a´. ‘I he fakamatala mei he Potungāue Polisi´, ko e fakatu’utamaki eni ne hoko ‘i he fakafuofua ki he ‘osi ‘a e […]

 • International
  Kula ‘ataa Tonga ni, “Road to Rio Parade”

  Nuku‘alofa – Tusite 16 ‘Aokosi 2016, 4:11pm: Kuo tau vakai atu foki eni ki Rio he taimi ni ‘i he katoanga fiefia ‘a e ngaahi fonua´ he ma‘u ‘enau ngaahi metali pe ko e koula, siliva pe polonise, hange ko e fonua kaunga‘api ko Fisi´ ‘i he‘enau ma‘u ‘enau metali koula ‘i he fe‘auhi tautau […]

 • Mate peepee, tu‘unga fakatu‘utamaki ongomatu‘a´

  Nuku‘alofa – Monite 15 ‘Aokosi 2016, 4:24pm: ‘Oku ‘ikai foki ke maholoholo ‘a e ngaahi fakatu‘utamaki ko ia ‘oku hoko ‘i he hala pule‘anga´ ‘i he fonua ni ‘i he ‘alu ange pe ‘a e taimi´ mo e ha mai ‘a e pau ke ‘i ai ‘a e fakatamaki ‘i he hala pule‘anga´ ‘i he […]

 • Local
  Ko e maa, ‘oku ma‘u ‘i he kakava

  Nuku‘alofa – Monite 15 ‘Aokosi 2016, 3:26pm: Ko e me‘a ia ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga´, Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he polokalama hono faka‘ilonga‘i ‘a e ‘aho fakavaha‘a pule‘anga ‘a e To‘utupu´ ‘i he ‘aho Falaite kuo‘osi´. Na‘a ne me‘a ‘o pehee ‘oku faingata’a’ia ‘a e pule’anga´ mo e kau ma’u mafai´ ‘i hono […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien