• Local
  Alelea‘i hono fakamalohi‘i ‘a e Lao Kavamalohi Tapu´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 18 ‘Aokosi 2016, 3:47pm:  Ko e tokanga mo e faka‘amu makehe na‘e fakahoko ‘i he Fakataha‘anga ‘o e ‘aho ni ‘a e Ma‘u Mafai ki he kavamalohi tapu´, ke hili ange ‘a e alelea mo e fepotalanoa‘aki ‘o e fakataha‘anga´, ‘oku toe malohi ange ‘a e lao ki he kavamalohi´ na‘a ala […]

 • Local
  ‘Ikai Tali Tangi Nopele Fielakepa felave‘i mo e tu‘utu‘uni Hopo ‘Eke ‘o e Hingoa Fielakepa´

  Fakama‘ala‘ala ki he tu‘utu‘uni´ Nuku‘alofa – Pulelulu 17 ‘Aokosi 2016, 4:48pm: ‘I hono fakahoko atu ‘a e fakama’opo’opo ‘a e Fakamaau‘anga Tangi Kelekele´ ‘i he Fakataha Tokoni´ fakataha mo e fakamatala faka’atita ke fakamahino ‘a e tu’utu’uni fakalao ko eni´, ‘oku anga pehe ni. Koe hopo tangi ko eni´, na’e makatu’unga ia mei hono ‘eke’i […]

 • Ngaahi Fakatamaki he Faka‘osinga ‘o e Uike´

  Nuku‘alofa – Tusite 16 ‘Aokosi 2016, 4:27pm: Na’e malōlō ha ki’i pēpē tangata ta’u taha ‘i ha fakatu’utāmaki he hala pule’anga´ ‘i Veitongo lolotonga ia´ ‘oku kei ‘i he tu’unga fakatu’utāmaki ‘a ‘ene ongomātu’a´. ‘I he fakamatala mei he Potungāue Polisi´, ko e fakatu’utamaki eni ne hoko ‘i he fakafuofua ki he ‘osi ‘a e […]

 • International
  Kula ‘ataa Tonga ni, “Road to Rio Parade”

  Nuku‘alofa – Tusite 16 ‘Aokosi 2016, 4:11pm: Kuo tau vakai atu foki eni ki Rio he taimi ni ‘i he katoanga fiefia ‘a e ngaahi fonua´ he ma‘u ‘enau ngaahi metali pe ko e koula, siliva pe polonise, hange ko e fonua kaunga‘api ko Fisi´ ‘i he‘enau ma‘u ‘enau metali koula ‘i he fe‘auhi tautau […]

 • Mate peepee, tu‘unga fakatu‘utamaki ongomatu‘a´

  Nuku‘alofa – Monite 15 ‘Aokosi 2016, 4:24pm: ‘Oku ‘ikai foki ke maholoholo ‘a e ngaahi fakatu‘utamaki ko ia ‘oku hoko ‘i he hala pule‘anga´ ‘i he fonua ni ‘i he ‘alu ange pe ‘a e taimi´ mo e ha mai ‘a e pau ke ‘i ai ‘a e fakatamaki ‘i he hala pule‘anga´ ‘i he […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien