• Local
  Hopoki ‘aho ni vaka uta koloa fo‘ou kautaha Matson

  Nuku‘alofa – Tusite 23 ‘Aokosi 2016, 1:47pm: ‘Oku ‘amanaki ke hopoki ‘e he tama Pilinisi Kalauni´ ‘a efiafi ‘a e vaka uta koloa fengaue‘aki ‘i he vaha‘a ‘o Tonga ni mo ‘Amelika ‘a ia ko e vaka uta koloa fo‘ou taha eni ke tokoni ki hono fetuku holo ‘a e ngaahi uta ‘i he vaha‘a […]

 • Faka‘ilo ongo matu‘a Tonga ‘i ‘Amelika ki he kaiha‘a fakamalohi

  Nuku‘alofa – Monite 22 ‘Aokosi 2016, 2:48pm: Kuo puke ‘e he kau Polisi´ ‘i ‘Amelika he Tokonaki kuo’osi ha ongo matu‘a Tonga ki he puke fakamalohi mo e kaiha‘asi ha pa‘anga ‘a e fine‘eiki ta‘u 75 ‘i San Mateo. Na‘e fakaha foki he fine‘eiki´ ki he kau Polisi´, na‘a ne lolotonga mohe ‘i he‘ene loki´ […]

 • Local
  Ko e palopalema´ ko e tangata´, ‘ikai ko e kavamalohi´

  Nuku‘alofa – Falaite 19 ‘Aokosi 2016, 4:23pm: Ko e mahu’inga ke ako’i ‘a e kakai ‘o e fonua ni ke nau poto ‘i he konaa pe ke poto ‘i he mo’ui sivilaise mo hono ngaue’aki ‘a e kavamalohi tapu´, ‘a e taha’i fakakaukau ne toutou ‘ohake’aneafi lolotonga ‘a e alelea ‘i he taumu’a ke fakasi’isi’i […]

 • Local
  Hao faka‘iloa he‘ene hopo´ makatu‘unga hala ngaue Polisi´

  Nuku‘alofa – Falaite 19 ‘Aokosi 2016, 3:31pm: Na’e tali tonuhia ha faka’iloa ki hono faka’ilo ia ki he faka’uli konaa, pea na’e faka’ataa ia ‘e he fakamaau’anga´ he na’e ‘ikai lava ‘a e fakamo’oni ‘a e talatalaaki´ ‘o fakapapau’i na’e muimui ‘a e ngaue na’e fakahoko ki hono puke mo sivi ia ki he faka’uli […]

 • Local
  Alelea‘i hono fakamalohi‘i ‘a e Lao Kavamalohi Tapu´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 18 ‘Aokosi 2016, 3:47pm:  Ko e tokanga mo e faka‘amu makehe na‘e fakahoko ‘i he Fakataha‘anga ‘o e ‘aho ni ‘a e Ma‘u Mafai ki he kavamalohi tapu´, ke hili ange ‘a e alelea mo e fepotalanoa‘aki ‘o e fakataha‘anga´, ‘oku toe malohi ange ‘a e lao ki he kavamalohi´ na‘a ala […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien