• Local
  Fakapapau‘i Palemia´ fakahoko pe Tonga ni Sipoti Pasifiki 2019

  Nuku‘alofa – Pulelulu 26 ‘Okatopa 2016, 10:01am: Na’e fakapapau’i ‘e he Paleemia´ ‘Akilisi Pohiva ‘aneafi ki he Fale Alea´ ‘e fakahoko ai pe ‘a e Sipoti Pasifiki ‘o e 2019. Ko ‘ene tali eni ki he fehu’i mei he fakafofonga Nopele fika 1 ‘o Vava’u´, Nopele Tu’iu’afitu. Na’e pehee ‘e he Paleemia´ ne tuku mai […]

 • Local
  Fakaiku tau Sapate mai Air New Zealand ki Tonga ni

  Nuku‘alofa – Tusite 25 ‘Okatopa 2016, 12:33pm: Na’e tonu ke tau mai ki he mala‘e vakapuna Fua‘amotu´ ‘a e vakapuna Air New Zealand ‘i he ‘osi kuata mei he fitu´ efiafi ‘o e ‘aho Tokonaki´. Ka na‘e hoko ‘a e palopalema fakatekinikale ki he vaka na’e ‘amanaki ke fai mai ai ‘a e folau´ pea […]

 • International
  Fakama‘u ‘Isileli FOlau mo Maria Tutaia

  Nuku‘alofa – Tusite 25 ‘Okatopa 2016, 11:10am: Kuo fakaha kuo fai ‘e Isileli Folau ‘ene lelei taha´ ke monomono e va fakasipoti ‘a ‘AositeIeelia mo Nu‘usila´ ‘i he’ene fakaha ‘a ‘ena fakama’u mo e ta’ahine fakahu he timi netipolo fakafonua ‘a Nu‘usila´, Silver Fern, ko Maria Tutaia. Ne fakaha he mitia sosiale´ he Sapate´ ‘e […]

 • Mate tangata ta‘u 36 mei he fakalavea lahi ‘i Vaini

  Nuku‘alofa – Tusite 25 ‘Okatopa 2016, 10:40am: Na‘e mate ha tangata ta’u 36 ‘aneafi ‘i he Falemahaki Vaiola´, tupu mei ha ngaahi lavea ‘i hono ‘ohofi ‘aki ia ha helepelu ‘i he pongipongi Sapate´. Na‘e fakaha mei he kau Polisi´ kuo nau ‘osi puke ha kau tangata ‘e toko 3 pea ‘oku kei fai ‘a […]

 • Makatu‘unga fakatolonga ‘ulungaanga fakafonua´

  Nuku‘alofa – Monite 24 ‘Okatopa 2016, 3:37, pm: Ko hono fakatolonga mo malu’i ‘a e ‘ulungaanga fakafonua ‘o ha fonua, ‘e makatu’unga pe ia mei he anga hono tauhi mo ako’i ‘o paasi mei he to’utangata ki he to’utangata. ‘Oku fiema’u ia ke ngaue’aki ‘a e faiako totonu ki hono ako’i ‘a e to’utangata ‘o […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien