• Local
  Ke fakatokanga‘i totonu kakai faingata‘a‘ia fakaesino mo faka‘atamai´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 3 Novema 2016, 1:23pm: ‘Oku nofo taha ‘a e uike lao ‘o e ta‘u ni´, 2016, ki hono fakatokanga‘i ange ‘a e totonu ‘a e kakai ‘oku nau faingata‘a‘ia fakaesino pea mo faka‘atamai´. ‘I he ‘amanaki ko eni ke fakamanatua ‘i he ike kaha‘u´ ‘o kamata mei he ‘aho Monite´ ki he […]

 • Kamata‘i Kolisi Sangato Sosefo´ tanakitu‘unga ki he 2016

  Nuku‘alofa – Pulelulu 2 Novema 2016, 2:03pm: Kuo kamata’i ‘e he ‘apiako Kominiutii Sangato Sosefo ‘i Ha’apai´ ‘a e tanaki tu’unga ‘a e ngaahi ako´ ki he ta’u ni. Na’e fakahoko eni ‘aneafi ‘i he Falelotu Sangata Telesia ‘o ‘Avila´ ‘i Ha’ato’u, Fanganonu. Na’e fakaafe fakalangilangi ‘i he ouau ni ‘a e ‘Eiki ‘Epikopoo, Katinali […]

 • Local
  Kei tali Ha‘apai ke kakato ange pale Faka‘ali‘ali Ngoue 2016

  Nuku‘alofa – Pulelulu 2 Novema 2016, 1:12pm: Kuo ‘i ai ‘a e hoha‘a mo e tala‘a mei he kakai ‘o e vahe fonua Ha‘apai´ na‘a nau ma‘u pale ‘i he katoanga Faka‘ali‘ali Ngoue 2016 hili eni ‘a e ngaahi uike mo ‘enau kei fakaongoongo ki hano fakahoko ange ‘enau pale´ mo e te‘eki pe ke […]

 • Huufi Pilinisesi Pilolevu Tuita Falelotu All Saints ‘o Fasi mo e Afi´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 2 Novema 2016, 9:57am: Na’e huufi ‘e he Ta’ahine Pilinisesi´, Pilolevu Tuita, ‘aneafi ‘a e Falelotu fo’ou ‘a e Siasi ‘Ingilani ‘o Fasi Mo e Afi´. Ko e kakato ia ‘a e ngaue ki hono langa fo’ou ‘a e falelotu ko eni na’e ‘iloa fuoloa ko e Falelotu ‘o e kau Sangato´ […]

 • Local
  Kamata ngaue fakalelei ki he ‘otu Langi ‘i Lapaha´

  Nuku‘alofa – Tusite 1 Novema 2016, 1:34pm: ‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ‘apongipongi ‘a hono faka‘ilonga‘i ‘a e kamata ‘a e ngaue ko e konga hono ua ‘o e polokalama ngaue ‘oku fakapa‘anga ‘e he pule‘anga ‘Amelika´ ki hono fakalelei‘i ‘a e ‘otu Langi ko ia ‘i Lapaha´. Ne fakahaa meia Nivaleti Melikiola ko e pule […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien