• Local
  7 miliona tupu ‘inasi totongi tupu Poate ngaahi Kautaha Ngaue´ ki he pule‘anga´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 30 Novema 2016, 9:19am: Na’e foaki ‘aneafi ‘a e totongi tupu fakata’u ‘a e ngaahi Kautaha Ngaue pe Utilities ‘a e pule’anga´ ko e sieke pa’agna ‘e fa miliona tolu kilu fa mano nimaafe uangeau tupu. Ko e tu’utu’uni ‘a e lao´ felave’i mo e ngaahi k0autaha pisinisi ‘a e pule’anga´, ‘oku […]

 • Local
  Kamata ngaue ki he Tohi kakai 2016

  Nuku‘alofa – Tusite 29 Novema 2016, 11:43am: Ko e ‘aho 30 ‘o e mahina ni´, ko e ‘aho mahu‘inga ‘i Tonga ni, ‘e kamata ai ‘a e ngaue ko ia ki he tohi kakai´. Na‘e fakahaa mei he Potungaue Sitatisitika ‘a e pule‘anga´, ‘oku nau tokanga‘i ‘a e tohi kakai ‘a e pule‘anga Tonga´, na‘e […]

 • International
  Ava matapaa ki he hu atu hina´ ki he maketi Siaina´

  Nuku‘alofa – Tusite 29 Novema 2016, 10:15am: ‘E fakamo‘oni ‘i he ‘aho ni ‘a e aleapau ‘i he vaha‘a ‘o e pule‘anga Tonga´ mo e pule‘anga Siaina´, ko e felotoi eni ki he ngaahi makatu‘unga mo e tu‘utu‘uni felave‘i mo hono uta atu ‘a e hina´ ki Siaina´. Na‘e toki tali ‘i he uike kuo‘osi´ […]

 • ‘Amanaki fakatoka laine ‘Uhila´ ki he vahenga Hahake´

  Nuku‘alofa – Falaite 25 Novema 2016, 3:49pm: ‘Oku lahi ange foki ‘a e uta pea mo e fiema‘u ko ia ke tufaki atu ‘a e ‘uhila´ ki he vahenga Hahake´ pea ‘oku tu‘unga ai ‘a e ‘amanaki ke fakahoko ‘a e ngaue ki hono fakakakato ‘a e fiema‘u ko eni´ ‘i he uike kaha‘u´ ‘oka […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien