• Local
  Puke mai kau Polisi´ ngaahi fu‘u cannabis 458 mei ‘Eua

  Nuku‘alofa – Falaite 18 Novema 2016, 2:01pm: Na’e puke mai ‘e he kau Polisi´ mei ‘Eua ha ngaahi fu’u ‘akau maliuana, kalasi angamaheni pe ko ia ‘oku lahi ‘aupito hono too mo tufaki ‘i Tonga ni´, a e cannabis. Na‘e a’u ki he fu’u ‘akau ‘e 458 na’e ta’aki ‘o ‘omai mei ‘Eua ‘i he […]

 • Local
  Fakahuu Piliisone husepaniti ki hono ta helepelu‘i hono uaifi´

  Nuku‘alofa – Falaite Novema 2016, 1:16pm: ‘Oku lolotonga fakahuu piliisone ha tangata ta’u 38 na’e puke ‘e he kau Polisi´ hiliange ‘a e fakalavea na’a ne fai ki hono hoa´ ‘i he ‘aho Pulelulu ‘o e uike ni´. ‘Oku lolotonga tokoto ‘i Vaiola ‘a e fefine ko eni´, ta’u 32 mo e lavea ki hono […]

 • Local
  Kei kumi kau Polisi´ tokotaha ne ta fakalavea fefine Siaina ‘i Pahu´

  Nuku‘alofa – Falaite 18 Novema 2016, 11:52am: ‘Oku fakatotolo‘i ‘e he kau Polisi´ ‘a e tokotaha ‘oku tukuaki‘i na‘a ne taa‘i mohe‘i ha fefine Siaina ‘i Pahu ‘i he hengihengi ‘aneafi´. Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he Potungaue Polisi´, ‘oku kei faingata‘a‘ia atu ‘a e fefine Siaina ko eni´, ta‘u nimangofulu tupu, […]

 • Pa‘usi‘i fakalielia fanau fefine ta‘u si‘i toko 4

  Fiema‘u ke fakatokanga‘i ngaahi uesia ‘oku tu‘u laveangofua ki ai fanau fefine pa‘usi‘i fakalielia‘i´ Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Novema 2016, 1:51pm: ‘Oku fakamamafa‘i foki mei he ongo Senita ‘i Tonga ni ‘oku na ngaue ki he kakai fefine´ pea mo e longa‘i fanau´, ‘a e mahu‘inga ke fakatokanga‘i pea ke ‘ilo‘i ‘a e ngaahi uesia […]

 • International
  Me’a Fale’alo fuofua hulu’i faiva Moana

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Novema 2016, 10:52am: Na’e kau atu ‘a Pilinisi Tungii,  ‘Eiki Frederica Filipe mo ‘Eiki ‘Etani Tuku’aho mo e kakai ‘iloa ‘o Hollywood, ki hono fuofua hulu’i ‘i mamani ‘a e fo’i faiva fo’ou taha ki Polinisia´, ko e faiva ni ‘oku ngaue’aki e fakataataa fakaoli pe ko e animated. Ko e […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien