• Local
  Tataki he Fale ‘o Tupou, Ouau Hufia ‘a e Fonua´

  Nuku‘alofa – Tusite 6 Tisema 2016, 11:38am: Na‘e takimu‘a ‘aneafi ‘a e fale ‘o Tupou ‘i he ouau ko hono hufia ‘a e fonua´ ‘a ia ne kamata ‘aki foki ‘a e Laka ma‘a Siisuu mei he mala‘e Maamaloa´ ki Pangai Lahi ‘o taki mai ‘e he ongo tamaiki Pilinisi Kalauni´, Tupouto‘a ‘Ulukalala kae‘uma‘aa foki […]

 • Education
  Fakamafana lele hokohoko Ouau Tanakitu‘unga 2016

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 1 Tisema 2016, 1:26pm: ‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e ngaahi ouau Tanakitu’unga mo e foaki pale ‘a e ngaahi ako‘anga´ ‘o tatau pe ‘i Tongatapu ni mo e ngaahi tukui motu ‘i Tokelau´. Na‘e kamata‘i foki ‘e he Kolisi ‘o e Komiunitii Sangato Sosefo ‘o Ha‘apai´ ‘a e ouau Tanakitu‘unga […]

 • Health
  Kau atu Tonga hono fakamanatua ‘aho fakamamani lahi ‘Eitisi´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 1 Tisema 2016, 11:01am: Ko e ‘aho ni foki ‘oku fakamanatua ai ‘a e ‘aho fakamamani lahi ‘o e ‘Eitisi´ pea ‘oku kau atu ai mo Tonga ni ‘aki hono fakahoko ‘e he ‘Eiki Minisitaa Mo‘ui´, Sosaia Piukala, ‘a e fakama‘ala‘ala ki he fokoutua ni pea mo e tapou ki he kakai […]

 • Local
  ‘Ikai tali Fakamaau‘anga Lahi´ kole ke ta‘ofi fakataimi fakatotolo felave‘i mo e Pule TCC

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 1 Tisema 2016, 10:21am: Na’e ‘ikai tali ‘e he Fakamaau’anga lahi´ ‘a e kole ‘a e pule lahi ‘o e Kautaha Fetu’utaki ‘a Tonga´ (TCC), Rizvi Jurangpathy, ke ta’ofi fakataimi ‘a e fakatotolo ‘oku fai ‘e he Komisoni Va mo e Kakai´ felave’i mo ia´. ‘Oku lolotonga ‘i he Fakamaau’anga´ ‘a e hopo […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien