• Local
  Kei kumi kau Polisi´ tokotaha ne ta fakalavea fefine Siaina ‘i Pahu´

  Nuku‘alofa – Falaite 18 Novema 2016, 11:52am: ‘Oku fakatotolo‘i ‘e he kau Polisi´ ‘a e tokotaha ‘oku tukuaki‘i na‘a ne taa‘i mohe‘i ha fefine Siaina ‘i Pahu ‘i he hengihengi ‘aneafi´. Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he Potungaue Polisi´, ‘oku kei faingata‘a‘ia atu ‘a e fefine Siaina ko eni´, ta‘u nimangofulu tupu, […]

 • Pa‘usi‘i fakalielia fanau fefine ta‘u si‘i toko 4

  Fiema‘u ke fakatokanga‘i ngaahi uesia ‘oku tu‘u laveangofua ki ai fanau fefine pa‘usi‘i fakalielia‘i´ Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Novema 2016, 1:51pm: ‘Oku fakamamafa‘i foki mei he ongo Senita ‘i Tonga ni ‘oku na ngaue ki he kakai fefine´ pea mo e longa‘i fanau´, ‘a e mahu‘inga ke fakatokanga‘i pea ke ‘ilo‘i ‘a e ngaahi uesia […]

 • International
  Me’a Fale’alo fuofua hulu’i faiva Moana

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Novema 2016, 10:52am: Na’e kau atu ‘a Pilinisi Tungii,  ‘Eiki Frederica Filipe mo ‘Eiki ‘Etani Tuku’aho mo e kakai ‘iloa ‘o Hollywood, ki hono fuofua hulu’i ‘i mamani ‘a e fo’i faiva fo’ou taha ki Polinisia´, ko e faiva ni ‘oku ngaue’aki e fakataataa fakaoli pe ko e animated. Ko e […]

 • Local
  ‘Ikai tali fokotu‘u ke langa Kasino ‘i Tonga ni

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Novema 2016, 9:42am: Na‘e ‘ikai ke tali ‘e he fakataha Kapineti ‘a e pule‘anga´ ‘i he Falaite kuo‘osi´ ‘a e fokotu‘u atu ki ha ngofua ke langa ‘o ha kasino pe fale va‘inga monu‘ia pa‘anga. Ko e konga ‘o e palani langa faka‘ekonomika ki he mala‘evakapuna Fua‘amotu´, ‘o ha hotele mo […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien