• Fakangata aleapau ngaue Ringo Fa‘oliu ko e Pule Kautaha Kasa´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 8 Tisema 2016, 11:19am: ‘E toe kumi ha taha ki he lakanga pule ‘i he Kautaha Kasa´ pe Home Gas, hili ia ‘a e ta’efakafiemalie ki he Poate ‘a e Kautaha ni, ‘a e fai fatongia ‘a Ringo Fa’oliu, na’e kamata ngaue ai ‘i he konga ki mu’a ‘o e ta’u ni´. […]

 • Ke Tokangaekina makehe Kakai Fefine´ ha hoko ha Fakatamaki Fakaenatula

  Nuku‘alofa – Pulelulu 7 Tisema 2016, 10:01am: ‘Oku falala ‘a e pule’anga´ ki he’ene fengaue’aki mo e kau ‘Ofisa Kolo´ mo e kau Pule fakavahe´ ‘oka hoko mai ha fakatamaki fakaenatula, ko kinautolu ‘a e tokoni ofi taha ki he kakai´ mo hono fakafetu’utaki ‘a e tu’unga ‘oku nau ‘i ai ‘i he ngaahi kolo […]

 • Kei pulia ki‘i tamasi‘i ta‘u tolu konga tahi ‘o Ha‘apai´

  Nuku‘alofa – Tusite 6 Tisema 2016, 12:31pm: ‘Oku lolotonga fekumi ‘a e kau Polisi´ ‘i he konga tahi ‘o Ha‘apai´ ki ha ki‘i tamasi‘i ta‘u tolu ‘oku kei pulia talu eni mei he hengihengi Tokonaki´. Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he ‘ulu‘i ‘ofisi ‘a e Potungaue Polisi´ ‘i Nuku‘alofa ni´, na‘e hoko […]

 • Local
  Tataki he Fale ‘o Tupou, Ouau Hufia ‘a e Fonua´

  Nuku‘alofa – Tusite 6 Tisema 2016, 11:38am: Na‘e takimu‘a ‘aneafi ‘a e fale ‘o Tupou ‘i he ouau ko hono hufia ‘a e fonua´ ‘a ia ne kamata ‘aki foki ‘a e Laka ma‘a Siisuu mei he mala‘e Maamaloa´ ki Pangai Lahi ‘o taki mai ‘e he ongo tamaiki Pilinisi Kalauni´, Tupouto‘a ‘Ulukalala kae‘uma‘aa foki […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien