Thursday, 23/3/2017 | 4:15 UTC+13
TDN
 • Ko hono fetuku ta‘efakalao holo ‘a e kakai´, fakamamani lahi´

  Kaveinga Fakataha Fakafalealea ‘oku kau atu ki ai ‘a Nopele Fusitu‘a ‘i Taileni Nuku‘alofa – Tusite 21 Ma‘asi 2017, 12:09pm: Ko e pule ‘a e Lao´, ko e kaveinga mahu‘inga ia ‘a Tonga ‘oku fakafepaki‘i ‘aki ‘a e ngaahi ngaue felave‘i mo e ngaahi kaveinga fakamamani lahi ‘oku alea‘i ‘i he ngaahi fakataha‘anga tautautefito ki

  Read more
 • Mateuteu ‘Omipatimeni´ ke kamata

  Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 6:12pm: ‘Oku ‘ikai ke fakafofonga‘i ‘e he ‘Omipatimeni´ ‘a e tokotaha launga´ pe ko e Potungaue koee ‘oku launga ki ai ‘o felave‘i mo e lotomamahi ko ia ‘oku fakahoko´. Ko e fakahaa ia ‘e he ‘Omipatimeni´ ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ ‘i he fakataha pea mo

  Read more
 • Taa ‘e he ‘ofefine ‘ene Fa‘ee

  Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 4:57pm: ‘Oku mahu‘inga foki ‘a e fiema‘u ko ia hono tokangaekina ‘a e kau toulekeleka´ pe ko e matu‘a tauhi fanau´ mo e ngaahi kui kuo nau a‘u ki he vaha‘a ta‘u motu‘a ‘o e ta‘u 65 ki ‘olunga. Ko e fiema‘u foki eni tautautefito ‘i he vakai atu

  Read more
 • Ma‘u matapule he ‘uhila´ lolotonga ‘ene toli mei

  Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 1:40pm: Na‘e a‘utaki mai foki ha lipooti ki he 87.5 fakafuofua ki he mei hoko nai ‘a e 12 ho‘ataa ‘o e ‘aho ni´, ko ha matapule ‘oku ma‘u he ‘uhila´ lolotonga ia ha‘ane toli mei. Fakatatau ki he fakamatala ‘a e matapule na‘a ne fakahoko mai ‘a e

  Read more
 • Faka‘eke‘eke makehe mo e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga

  Nuku’alofa – Falaite 17 Ma’asi 2017, 2:24pm: ‘OKu mahu‘inga foki ‘a e vaa femahino‘aki ‘i he fetu’utaki ‘i he pule‘anga mo hono ngaahi kautaha ngaue. Na’e fakatefito ai ‘a e fakataha makehe ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Samiuela ‘Akilisi Pohiva mo e kau faiongoongo ‘a e Letio mo e Televisone Tonga pehee ki he

  Read more
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien