• Local
  Manatu‘i tu‘utu‘uni ‘a e Lao´ he taimi fakatau fua‘i ‘akau´ mo e vesitapolo´

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 4:16pm: ‘Oku lolotonga fakahoko foki ‘i Tonga ni ‘a e ngaahi fakataha mo e ngaahi kātoanga ‘o hangē ko e ngaahi konifelenisi´ kae‘uma‘ā ‘a e ngaahi fakataha fakafāmili pea ‘oku lahi ai hono fakataua ‘a e fua‘i ‘akau´ mo e vesitapolo´. Ka ‘oku toe fakamanatu mai ‘a e Pule […]

 • Health
  Tokoto Falemahaki ha matāpule ko e fana‘i tu‘o 7 hono kete´

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 2:17pm: ‘Oku lolotonga tokoto ‘i he Falemahaki Vaiola´ ‘a e tangata Kolovai ko e fana‘i tu‘o fitu ‘a hono kete´. Fakatatau ki he fakamatala ne a‘utaki mai ki he 87.5, ko e me‘a eni na‘e hoko ‘i he hengihengi ‘aneafi´ ‘a ia ko e ‘ita ‘a e tokotaha na‘a […]

 • Government
  Fakamo‘oni Tonga aleapau fengāue‘aki mo e ‘Univēsiti Waikato

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 11:57am: Kuo fakamo‘oni ‘i ha aleapau fengāue‘aki mo fetokoni‘aki ‘a e ‘Univēsiti ‘o Waikato pea mo e pule‘anga Tonga´ ki hono teke ‘a e malu mei he ngaahi hia ko ia ‘i he ngaahi ngāue fakakomipiuta´. Na‘e fakamo‘oni ki he aleapau ko eni´ ‘a e Minisitā ‘a e Potungāue […]

 • Local
  Hoko ‘a Lola Koloamatangi ko e pataloni likuluti hono 44 e Polisi´

  Nuku‘alofa – Falaite 19 Mē 2017, 4:27pm: ‘E kamata ngāue ‘a e kau Polisi akoako fo‘ou ‘e toko 29 hili ia ‘enau fakakakato e ako nofoma‘u uike ‘e 26 ‘i he ‘apiako Polisi´ ‘i Longolongo, ko e konga ‘uluaki ia ‘enau ako ke nau hoko ko e ‘ofisa polisi Tonga. Na‘e fakahoko e tānakitu’unga ‘a […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien