Government
Mateuteu ‘Omipatimeni´ ke kamata

Nuku‘alofa – Monite 20 Ma‘asi 2017, 6:12pm: ‘Oku ‘ikai ke fakafofonga‘i ‘e he ‘Omipatimeni´ ‘a e tokotaha launga´ pe ko e Potungaue koee ‘oku launga ki ai ‘o felave‘i mo e lotomamahi ko ia ‘oku fakahoko´.

Ko e fakahaa ia ‘e he ‘Omipatimeni´ ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ ‘i he fakataha pea mo e kau faiongoongo´ ke fai ha femahino‘aki ‘i he fengaue‘aki ko ia ‘a e ‘Omipatimeni´ pea mo e ngaahi kautaha ongoongo kotoa ‘i Tonga ni´ ke mahino ki he kakai´ ‘a e ngaahi palopalema ‘oku nau fie‘ilo ki ai´ pea pehee pe foki ki he founga ngaue ‘a e Potungaue ko eni´.

‘I he fakahaa ko ia ‘e he ‘Omipatimeti´, ‘Aisea Taumoepeau, na‘a ne pehee ai ko e liliu lahi na‘e fakahoko ki he Lao´ ‘i he ta‘u kuo ‘osi´, ‘o to‘o ai ‘a e hingoa ko e Komisiona´ kae fokotu‘u mai ‘a e hingoa ko e ‘Omipatimeni´, he ko e hingoa ia ‘oku fe‘ilongaki fakavaha‘apule‘anga ai ‘a e ngaahi Potungaue pehe ni´.

‘Oku pehee foki ko e taimi ni´ ko ‘ene liliu ‘e taha, ko hono pule‘i kinautolu pe ‘oku nau ‘i he malumalu ko ia ‘o e Sea ‘o e Falealea´ ‘o ‘ikai ke hange ko ia ki mu‘a´ ko e Kapineti´ mo e pule‘anga´.

Ko koe‘uhi´ ‘oku ngata pe ‘a e ngaue ange ‘a e pule‘anga´ kia kinautolu´ ‘i he fakapa‘anga´ pe pea ‘ikai ke toe ‘i ai ha‘anau mafai kehe ‘a ia ‘oku tau‘ataaina ‘aupito leva ‘enau ngaue´ ke fakahoko ‘enau ngaahi fakatotolo kotoa pea toki tuku atu ‘a ‘enau fokotu‘u ki he Potungaue ko ia´, ke fakahoko.

Ko e me‘a mahu‘inga ‘e taha na‘a ne hanga ‘o to‘o mai ‘anenai ‘i he tukuaki‘i ko ia ‘o pehee ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha nifo ‘o e Potungaue ni ka ko e fokotu‘u pe.

Ka na‘a ne pehee ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi sitepu ‘oku te‘eki ke nau a‘u ki ai ka ‘oku malava pe ke nau a‘u ki he ngaahi sitepu ko ia ‘e ua ‘oku kei toe´ pea ‘e mahino leva ‘e malava pe ‘a hono fakamalohi‘i ‘o e tu‘utu‘uni ‘oku nau ‘oatu´.

‘A ia ko ‘enau ‘oatu ko ia ‘enau fokotu‘u atu´, ‘oku hoko pe ia ko e tu‘utu‘uni ki he Potungaue´ pe ko e ‘a e Potungaue ko ia ‘oku fai ‘a e launga felave‘i mo ia´.

Na‘a ne pehee ‘i he‘ene tu‘u pehee leva, ‘oku nau ‘uluaki kamata ngaue mo e CEO pe ko e Talekita ko ia ‘a e Potungaue´, kapau ‘e ‘ikai ke nau fiemalie ai, te nau hoko hake leva ki he Minisitaa pea kapau ‘e ‘ikai pe ke nau fiemalie mo e Minisitaa pea te nau toki hoko leva ki he kupu ‘e ua ko eni´, ko hono fakahoko ki he Falealea´ ke fakahoko ‘a e tu‘utu‘uni ‘e fakahoko´.

Na‘e fakamaloo foki ‘a e ‘Omipatimeni´ ki he ngaahi kautaha ongoongo´ he ko hono ‘uluaki ui eni ‘a e fuofua fakataha ‘a e ‘ofisi ‘a e ‘Omipatimeni´ mo e ngaahi kautaha ongoongo´ pea ko e faka‘amu´ ke ngaue vaofi ange ‘i he kaha‘u vave mai´ pea mo e ngaahi kautaha ongoongo kotoa pe he ko e vaka ia ki he fakahoko ai ‘enau ngaahi tu‘utu‘uni´ mo ‘enau ngaahi fai fatongia ke ‘ilo ki ai ‘a e Tonga kotoa.

‘Oku ‘ataa foki ‘a e ‘ofisi ‘a e ‘Omipatimeni´ ke fai ange ki ai ha launga mei ha taha ‘oku ngaue ‘i he ngaahi Potungaue´, ko e ngaahi pisinisi pe ko e ngaahi Poate ko ia ‘a e pule‘anga´ ka nau fai ‘e nautolu ‘a e fakatotolo ko ia´.

Ko e taha foki ‘a e me‘a ke fakatokanga‘i ange ‘e he Tonga kotoa, ‘oku ta‘etotongi ‘a e sevesi ‘a e ‘ofisi ‘a e ‘Omipatimeni´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien