Local
Malōlō tangata ta‘u 42 ‘i Tahi

Nuku‘alofa – Tūsite 3 ‘Okatopa 2017, 5:38pm: Na‘e malōlō ‘i he Tokonaki kuo‘osi´ ha tangata ta‘u 42 ‘i ha konga tahi ofi atu ki ‘Atatā.

Ko e mate ko eni´ na‘e līpooti ia ki he Potungāue Polisi´, ‘i he hengihengi Tokonaki´ pē ‘o pehē na‘e kau ‘a e pekia´ ‘i he kau tangata toutai ne nau folau ke fai ‘enau uku ‘i he konga tahi pe ko e feitu‘u ko eni ‘i ‘Atataa´.

Ka na‘e faka‘ohovale ‘i he ofi ki he taimi 3 hengihengi nai ‘o e Tokonaki´, na‘e ma‘u ai ‘a e sino ‘o e tokotaha ko eni´ pe ko e pekia´, ‘oku tētē ‘i he ‘elia pe ko ia na‘e fai ai ‘a e uku´.

Na‘e fai ai ‘a e feinga ko ia ki he tokoni mo hono leleaki‘i fakavavevave mai ki he Falemahaki Vaiola´ pea na‘e fakapapau‘i ai pē ‘a e malōlō ‘a e tangata ni.

Na‘e pehē foki mei he fakamatala kuo tuku mai mei he Potungāue Polisi´ ‘oku ‘ikai ha fa‘ahinga mahamahalo pe hu‘uhu‘u ki ha fa‘ahinga ‘uhinga kehe felāve‘i mo e mate ‘a e tangata ko eni´ ka ‘oku lolotonga hokohoko atu ‘a e ngāue ke fakapapau‘i ‘a e ngaahi tafa‘aki kehekehe ‘o felāve‘i mo e tupu‘anga ‘o ‘ene malōloo´.

 

Mei he Potungāue Polisi´ ai pē mo ‘Anau Taufa:  

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien