Local
Ko e fiha ‘e ma‘u mei heni ki he Sipoti´
Lao fakangaanga fakatonutonu ki he Ngaahi Monu’ia ki he Sipoti Pasifiki 2019

Nuku‘alofa – Falaite 17 Fepueli 2017, 12:03am: Na‘e mafana ‘aupito e tipeiti he Fale´ hili hono tepile’i e Lao fakangaanga fakatonutonu Ngaahi Monu’ia ki he Sipoti Pasifiki 2019, ko e lao ‘o e 2017 pea hoko e feme’a’aki´ ‘o fakalaka atu he taimi malooloo anga maheni ho’ataa ‘o toki malooloo e Fale´ kuo mei hoko e taha´ ho’ataa.

Na‘e hoha’a e tokolahi e kau memipa fakafofonga e kakai´ mo e kau fakafofonga e Hou’eiki Nopele´ ko e fakavave’i e Lao ko eni´ he ko e toki tufa pe he pongipongi´ kae feinga’i ‘e he pule’anga´ ke paasi ai pe ‘aneafi.

Na‘e malanga fefeka e fakafofonga Tongatapu 4, Mateni Tapueluelu, ‘one fehu’ia e fakavave e lao ni ‘one fakaha ‘oku totonu ke siofi e lao´ he ko ‘ene paasi´, ‘e toki fai ha hanu ki mui ka kuo ‘osi lao ia.

Ko e konga ua foki e lao ni ‘oku ne hanga ‘o tukuange e faingamalie ki ha taha pe kautaha siponisoa ki he sipoti´ ‘o kamata pe mei he 5 mano pea ko e konga ua´ ko e ‘inivesi ke langa ha Hotele pe tafa’aki pehee ke tokoni ki he sipoti´ pea fakamole mei he 3 miliona ki ‘olunga pea ‘e foaki ki ai ‘a e monuu’ia to’o e tute mo e tukuhau peseti ‘e 200.

Ko e lao faka’ai’ai eni ki he feinga ki he sipoti 2019 pea ‘e ‘osi pe he ‘osi ko ia ‘a e sipoti he 2019.

Na’e fakaha ‘e Mateni Tapueluelu ko e faingamalie eni ki ha kau ‘invesi ta’emahino ke nau ngaue hala’aki e faingamalie ko eni´ ‘o pehee ko e ‘inivesi ki he sipoti´ ka ko e ‘uhinga kehe ia.

Na‘e fakaha ‘e he fakafofonga´ ‘oku ne ma’u e ngaahi fakamatala ‘oku ‘i ai e fa’ahinga ‘oku nau tu’u mei mui he lao ko eni´.

Na‘e faka’ikai’i fefeka ‘aupito e tukuaki’i ko eni´ ‘e he Minisitaa na’a ne fakahu e lao ko eni´, Minisitaa Tanaki Tukuahu mo e Kasitomu´, Tevita Lavemaau, ‘one pehee ‘oku ‘ikai ha kau mafia hangee ko e tukuaki’i´ ke nau toitoi mei mui he lao´ ka ko e founga kumi pa’anga eni ne ngaue’aki ‘e Fisi, Ha’amoa Papua Niukini he teu e sipoti´ he ngaahi feitu’u ko ia´.

Na‘e iku ki hano paloti’i e Lao fakaangaanga ko eni´ ‘o tali ‘i he Komiti Kakato´ he loto ki ai ‘a e toko 12 kae ta’eloto ‘a e toko 4.

‘I hono paloti he Fale Alea´, ne paasi ‘i hono lau tu’o 2 mo e tu’o 3 he loto ki ai ‘a e toko 13 kae ta’eloto ‘a e toko 3.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien