Local
Fili Lord Fakafanua ki he Sea Falealea 2018-2021

Nuku‘alofa – Tūsite 19 Tīsema 2017, 4:45pm: Kuo toe hoko hake pē eni ‘a Lord Fakafanua ki he lakanga Sea ‘o e Falealea ‘o Tongaˊ ki he to‘u Falealea 2018-2021 hili ‘a hono fakahā ‘a e olaˊ ‘aneafi ‘e he Sea fakataimiˊ, Lord Tangi ‘o Vaonukonukaˊ.

Ko e toe foki mai foki eni ‘a e ‘Eiki Nōpele ni ki he Falealea ‘o Tongaˊ hili ia ‘a ‘ene mavahe mei he Faleˊ mo e fatongia ‘o e Seaˊ ‘i he hili ‘o e to‘u Falealea ki mu‘a ‘i he to‘u Falealea ne toki ‘osiˊ.

Katalina Tohi ai pē mo e talanoa ko eniˊ.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien