Local
Fakatokanga Pangikē Pule´ ki he lahi ‘asi pa‘anga Loi´

Nuku‘alofa – Mōnite 17 Siulai 2017, 1:23pm: ‘Oku kei hokohoko atu ‘a e fakatokanga ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´, felāve‘i hangatonu pē mo e kei lahi ‘a hono fe‘aveaki ‘a e pa‘anga loi´.

Hangē ko e fakamatala ‘a e Kovana pule ‘a e Pangikē, Toketā Ngongo Kioa, ‘oku mahu‘inga ‘aupito ki he kakai ‘o e fonua´ ke toe tokanga ange, tautautefito ‘i he fiema‘u ke mahino ko e pa‘anga loi´, ‘oku ‘ikai pē ke ‘i ai hano mahu‘inga ia ‘o‘ona.

Ko e fakamatala eni ‘i he fakatalanoa mo Katalina Tohi:

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien