Local
Fakahoko kātoa ngaahi ‘iveni Sipoti Fakakolisi´ ki Teufaiva

Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 20 ‘Epeleli 2017, 4:42pm: Kuo a‘utaki mai ki he ongoongo ‘a e 87.5 ‘a hono fakamahino ‘e fakahoko kātoa pe ‘a e ngaahi ‘iveni ‘a e Sipoti Fakakolisi´ ki he mala‘e Teufaiva´.

Na‘e ‘osi tuku atu pe foki ‘a e ongoongo ‘aneafi felāve‘i mo e pehē ko ia na‘e fai ‘a e fakataha makehe ‘a e komiti ‘oku nau tokangaekina ‘a e sipoti fakakolisi´ ke fakapapau‘i ‘a e ngaahi feitu‘u ‘e fakahoko ki ai ‘a e ngaahi ‘iveni ‘o e fe‘auhi´, ‘i he mahino ‘oku fai ‘a e ngāue ia ki Teufaiva pea ‘e ‘ikai ke malava ‘o fakahoko kātoa ‘a e ngaahi ‘iveni´ ki ai.

Na‘e pehē foki ‘e fakahoko pe ‘a e ‘iveni lele´ pe track ki Teufaiva kae te‘eki fakamahino ‘a e mala‘e ke fakahoko ki ai ‘a e ngaahi ‘iveni ‘oku fakahoko ‘i he loto mala‘e´ hangē ko e tolo sika, tolo tisikasi, puna ‘one‘one mo e ngaahi sipoti ko ia´.

Ka ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ na‘e a‘utaki mai ai ‘a e fakamatala ‘oku ‘osi ‘i ai pe ‘a e ngāue ia ki hono fokotu‘utu‘u ‘a e founga ‘e fakalele ai ‘a e ngaahi ‘iveni ‘o e Sipoti´ pea ‘e malava  ai ‘o fakahoko kātoa pe ‘i he mala‘e Teufaiva´.

Ko e Kolisi ‘Apifo‘ou´ foki ‘oku nau tokangaekina hono fokotu‘utu‘u mo fakalele ‘a e polokalama ki he fe‘auhi´ he ta‘u ni´ pea na‘e ‘osi fakahā mahino pe mei he Kolisi´ kuo nau ‘osi mateuteu kinautolu ki he fe‘auhi´.

‘I he taimi tatau ‘oku ‘i ai ‘a e hanganaki atu ki ha ngaahi talēniti mo ha fokotu‘u lekooti fo‘ou ‘e fakahoko ‘e he ngaahi fetu‘u hopo ‘o e Sipoti Fakakolisi´ ki he ta‘u 2017.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien