Cabinet
Fakafoki ‘e he ‘Eiki Palēmiaˊ ‘a Lord Ma’afu ki he’ene Kapinetiˊ

Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 17 Mē 2018, 2:33pm: Na‘e fakahā ‘aneafi ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘o Tongaˊ ‘a hono toe fakafoki ‘a Lord Ma‘afu Tukui‘aulahi ki he Kapinetiˊ, ‘i hono fatongia ko e Minisitā ki he Potungāue Fonuaˊ mo e ngaahi koloa fakaenatulaˊ pea mo e Minisitā ki he Potungāue ‘a e kau Tau ‘a ‘ene ‘Afioˊ.

Na‘e fakafisi foki ‘a Nōpele Ma‘afu mei hono lakanga ko eniˊ ‘i he kamata‘anga pe ‘o Ma‘asi ‘o e ta‘u niˊ, pea ‘i he konga ‘o e ngāue tuku atu kuo pau ke fokotu‘u atu ‘e he Palēmiaˊ ki he Tama Tu‘iˊ ‘a hono falamālōloo‘i ‘a Ma‘afu mei hono lakanga Minisitaa.

Ka ko e hili eni ‘a e māhina ‘e ua mo e te‘eki ke mahino ‘a e tali ko iaˊ mei he‘ene ‘Afioˊ pe tuku mai ha tali pea na‘e fakahā ai ‘e he Palēmiaˊ ‘a ‘ene fakakaukau mo e ‘uhinga ki hono fakafoki mai ‘a Lord Ma‘afu ki he Kapinetiˊ.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien