Government
‘E toe fakatoka lelei mo tanu e ngaahi hala?

Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 16 Fepueli 2017, 11:52am: Na’e fakatokanga’i ‘aneafi ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi hala ‘e ‘ikai lava ngaue’aki ‘i ha hola fakavavevave ka hoko ha tsunami ki Tonga ni.

Ko e ‘ohake e hoha’a ko eni´ lolotonga e fakataha ‘a e ngaahi kupu fengaue’aki ko ia ‘i ha hoko ha tsunami.

Na’e vakai’i he fakataha´ ‘a e tu’unga mateuteu ‘o e ngaahi kupu fengaue’aki ko eni´ ‘o kau ki ai e ngaahi Potungaue ‘a e pule’anga´, Sioloki´, Potungaue Polisi´, Tamate afi´, sotia´, MIA, MEIDECC pea pehee ki he ngaahi kautaha taautaha´ mo e Kolosi Kula´.

Na‘e fakaha ai ki he fakataha´ ko e hala ‘e ua ke fou ai ki Mataki’eua´, ‘oku ‘asi eni he papa fakahinohino ke hola ai e kakai´ he taimi tsunami, he’ikai lava ia ‘o ngaue’aki.

Na‘e pehee ‘e he fakamatala na‘e ‘ohake´, ‘oku fiema’u ke fai ha ngaue fakavavevave ki he ongo hala ko eni´ he ka hoko ha fakatamaki, ko e palopalema lahi ‘e hoko´.

Na’e toutou kole he ta’u atu´ ‘i Fale Alea ‘e he fakafofonga Tongatapu 4, Mateni Tapueluelu, ke tanu mu’a mo e hala mei Popua ki ‘Umusii he ko e hala hola’anga ia e kainga´ ‘i ha fakatamaki fakaenatula.

Ko e ngaahi hala ko eni´ ‘oku ha he ngaahi papa ‘oku tu’u he ngaahi hala pule’anga´ ‘o fakahinohino ki he kakai´ ke nau ngaue’aki he taimi tsunami.

Ka ko e faka‘ulia ia ka hoko ha tsnami ‘oku ‘ikai ke lava ia ke ngaue‘aki ‘a e ngaahi hala ni.

‘Oku toe ha foki ko e hoha‘a lahi ‘a e kau fakafofonga ‘o e kakai´ Falealea´ ko e ngaahi hala pule‘anga´.

Ko e meimei peseti ‘e 90 ‘o e ngaahi lipooti ko ia ‘oku tuku ‘i he ‘a‘ahi fakafalealea´ ‘oku lave ai pe ki he fiema‘u ko ia ke tanu ‘a e ngaahi hala´, tatau ai pe pe ko e hala ‘i kolo´, hala ki he ngaahi ngoue‘anga´ pe ko ha toe hala pe.

‘Oku fai ai ‘a e fifili ki he tu‘unga ‘oku ‘i ai ‘a e tafa‘aki ko eni´ pea na‘e fai ai ‘a e faka‘eke‘eke mo e tokoni Talekita ‘a e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi´, Tevita Lavemai, ‘one tokoni mai ‘i he kaveinga ni.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien