• Local
  Te‘eki fakapapau‘i tupu‘anga mate fefine ‘i Pahu

  Nuku‘alofa – Tu‘aopulelulu 22 Ma‘asi 2018, 5:28pm: ‘Oku kei fakamā‘opo‘opo ‘a e ngāue mo e ‘atakai pehē ki he ‘elemēniti ‘oku ‘i ai ‘a e mate ‘a e fefine ta‘u 24 ‘i Pahu ‘i he hengihengi Tūsiteˊ, ke fakapapau‘i e tupu‘anga ‘ene mateˊ.

 • Local
  Malōlō tangata ta‘u 42 ‘i Tahi

  Nuku‘alofa – Tūsite 3 ‘Okatopa 2017, 5:38pm: Na‘e malōlō ‘i he Tokonaki kuo‘osi´ ha tangata ta‘u 42 ‘i ha konga tahi ofi atu ki ‘Atatā. Ko e mate ko eni´ na‘e līpooti ia ki he Potungāue Polisi´, ‘i he hengihengi Tokonaki´ pē ‘o pehē na‘e kau ‘a e pekia´ ‘i he kau tangata toutai ne […]

 • Local
  Mei he Potungaue Polisi

  Nuku’alofa-Falaite 22 Sepitema 2017, 4:40pm: Tauhi tangata ta’u 25 ki he kaiha’a me’a fakale’olahi fakatokanga ‘i ha hoko ha fakatamaki fakaenatula.

 • Local
  Matāpule ta‘u 22 mei Pātangata e mate ofi ki he Paaka Popua´

  Nuku‘aslofa – Pulelulu 6 Sepitema 2017, 4:43pm: Kuo fakahā mei he kau Polisi´ ko e matāpule ko ia na‘e ma‘u hono sino´ ‘i he fo‘i vai ofi ki he paaka ‘i Popua´ ko e tamasi‘i ta‘u 22 pē mei Pātangata. Ko e fakahā eni hili hono fakapapau‘i ‘e he ongomātu‘a ‘a e pekia´ ko hona […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien