• Local
  Hopo e ‘Ofisa Polisi ki he kaiha‘a fakamālohi
 • Local
  Fiema‘u ke tauteke‘i ngaahi faihia ngāue‘aki e komipiuta´

  Nuku‘alofa – Tūsite 23 Mē 2017, 5:48pm: Ko e ngaahi ngāue lelei ke matu‘uaki ‘aki ‘e he Pasifiki´ kau ai mo Tonga ni ‘a e ngaahi hia ‘oku ngāue‘aki ‘i he komipiuta´ pe cybercrime, ko e kaveinga ngāue ia ma‘ae kau loea ko e kau ngāue fakalao mei he ngaahi fonua ‘i he Pasifiki´ ‘oku […]

 • Local
  Puke kau Polisi´ toko 3 mo e faito‘okonatapu

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 4:49pm: Kuo he kau Polisi ‘i Nuku‘alofa´ ha toko tolu ‘o felāve‘i eni mo ‘enau hanga ‘o tauhi ‘a e faito‘okonatapu ko ia ko e methamphetamine pea mo e kanapisi. Na‘e fakahā ‘e he pule Polisi ‘o e vāhenga Nuku‘alofa´, Tēvita Vailea, na‘e fakahoko eni ‘i he uike kuo […]

 • Health
  Tokoto Falemahaki ha matāpule ko e fana‘i tu‘o 7 hono kete´

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 2:17pm: ‘Oku lolotonga tokoto ‘i he Falemahaki Vaiola´ ‘a e tangata Kolovai ko e fana‘i tu‘o fitu ‘a hono kete´. Fakatatau ki he fakamatala ne a‘utaki mai ki he 87.5, ko e me‘a eni na‘e hoko ‘i he hengihengi ‘aneafi´ ‘a ia ko e ‘ita ‘a e tokotaha na‘a […]

 • Local
  Hoko ‘a Lola Koloamatangi ko e pataloni likuluti hono 44 e Polisi´

  Nuku‘alofa – Falaite 19 Mē 2017, 4:27pm: ‘E kamata ngāue ‘a e kau Polisi akoako fo‘ou ‘e toko 29 hili ia ‘enau fakakakato e ako nofoma‘u uike ‘e 26 ‘i he ‘apiako Polisi´ ‘i Longolongo, ko e konga ‘uluaki ia ‘enau ako ke nau hoko ko e ‘ofisa polisi Tonga. Na‘e fakahoko e tānakitu’unga ‘a […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien