• Local
  Matāpule ta‘u 22 mei Pātangata e mate ofi ki he Paaka Popua´

  Nuku‘aslofa – Pulelulu 6 Sepitema 2017, 4:43pm: Kuo fakahā mei he kau Polisi´ ko e matāpule ko ia na‘e ma‘u hono sino´ ‘i he fo‘i vai ofi ki he paaka ‘i Popua´ ko e tamasi‘i ta‘u 22 pē mei Pātangata. Ko e fakahā eni hili hono fakapapau‘i ‘e he ongomātu‘a ‘a e pekia´ ko hona […]

 • Local
  Puke he kau Polisi´ naunau kaiha‘a mei Hotele Tanoa

  Faka‘ilo pea hā he Fakamaau‘anga´ kau kaiha‘a´ Nuku‘alofa – Falaite 1 Sepitema 2017, 5:30pm: Kuo ma‘u e fakahā mei he kau Polisi´ kuo nau puke ha tangata ta‘u 42 kae ‘uma‘ā ha fefine ta‘u 25 ko hono kaume‘a mei Lōmaiviti he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ felāve‘i mo hono kaiha‘asi ‘a e laptop fakataha mo […]

 • Local
  Lele fakatotolo ko hono sivisivi‘i fakahoko fatongia kau Polisi´

  Nuku‘alofa – Falaite 28 Siulai 2017, 3:36pm: Ko e ‘Ofisa Polisi kotoa pe ‘oku taliui ki he Lao´ pea ‘oku ‘ikai foki ke ‘i ai ha taha ia ‘iate kinautolu ‘e toe ma‘olunga hake he lao´. Ko e tala mahino foki eni ‘a e Komisiona Polisi ‘a Tonga´, Steven Caldwell fekau‘aki ia mo e ngaahi […]

 • Local
  Tā tikite matāpule ta‘u 25 ki he fakapō

  Nuku‘alofa – Pulelulu 12 Siulai 2017, 2:59pm: Kuo hanga ‘e he kau Polisi´ ‘o tā tikite ha matāpule ta‘u 25 ki he fakapō, felāve‘i eni mo e malōlō ha tangata ta‘u 51, ne hoko ‘i Ma‘ufanga ‘i he hengihengi Tokonaki kuo toki ‘osi´. Na‘e fakahā ‘e he pule Polisi ‘o e vāhenga Nuku‘alofa´, Tēvita Vailea, […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien