• Health
  Tu‘unga fakafieālie ‘i ai huhu malu‘i ki he kakai fonuaˊ

  Nuku‘alofa – Mōnite 23 ‘Epeleli 2018, 4:06pm: Ko e tu‘unga fakafiemālie ‘oku ‘i ai ‘a e huhu malu‘iˊ ‘i Tonga ni ‘i he a‘u eni ki he peseti ‘e 90 tupu lahi e kakai kuo ‘osi fai honau huhu malu‘i mei he ngaahi fokoutua mo e ngaahi mahaki ‘oku fiema‘u ke malu‘i kinautolu mei aiˊ. […]

 • Health
  Fakamāfana ouau Pō hiva ma‘ae timi Open Heart International

  Nuku‘alofa – Mōnite 11 Sepitema 2017, 4:36pm: Na‘e lava lelei pea fakamāfana ‘a e ouau pō lotu fakafeta‘i mo e talitali ‘o e timi tafa mafu ko ia mei ‘Aositelēlia ‘oku nau lolotonga ‘i Tonga ni ke fakahoko ‘a e tokoni ‘i he tafa‘aki kehekehe ‘o e tafa´, tautautefito ki he tafa ‘o e ni‘ihi […]

 • Health
  “Ko e ‘Ofa´, ‘i he Ngāue Fakaneesi´”

  Fekau ‘o e Malanga Taha ‘i hono Huufi Konifelenisi hono 4 kau Neesi Tonga´ Nuku‘alofa – Falaite 14 Siulai 2017, 4:22pm: Na‘e huufi ‘aneafi ‘a e Konifelenisi fakavaha‘a pule‘anga hono fā ‘a e neesi Tonga´, ‘aki ‘a e ouau malanga taha ‘i he Falelotu Senituli ‘a e Siasi Uēsiliana Tau‘atāina ‘o Tonga´, Saione ‘i loto […]

 • Health
  Tokoto Falemahaki ha matāpule ko e fana‘i tu‘o 7 hono kete´

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 2:17pm: ‘Oku lolotonga tokoto ‘i he Falemahaki Vaiola´ ‘a e tangata Kolovai ko e fana‘i tu‘o fitu ‘a hono kete´. Fakatatau ki he fakamatala ne a‘utaki mai ki he 87.5, ko e me‘a eni na‘e hoko ‘i he hengihengi ‘aneafi´ ‘a ia ko e ‘ita ‘a e tokotaha na‘a […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien