• Government
  Ngāue fakataha Tonga mo tu‘apule‘anga ke tauteke‘i ngaahi fai hia ngāue‘aki e komipiuta´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 12 Siulai 2017, 4:40pm: Kuo kau mai eni ‘a e kautaha fakavaha‘a pule‘anga ko ia ko e Interpol, fakataha mo e Kosilio ‘a ‘Iulope´ ‘i ha ako makehe ‘oku lolotonga fakahoko ‘i Tonga ni he taimi ni ‘o felāve‘i mo e ngāue fakataha ko ia ke fakafepaki‘i ‘a e ngaahi hia mo […]

 • Government
  Mokoi ‘Ene ‘Afio´ tali Lao ki he Patiseti 2017/2018

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 6 Siulai 2017, 4:19pm: Kuo mokoi ‘a ‘Ene ‘Afio´, Tama Tu‘i ko Tupou VI, ‘o tali ‘a e Lao ki he pa‘anga ngāue ko ia ‘a e pule‘anga´ pe ko e patiseti ki he ta‘u 2017/201, ‘a ia ‘oku fe‘unga fakakātoa mo e $382.4 miliona. Melielau Manu mo e talanoa ko eni:

 • Government
  Fakamo‘oni Tonga aleapau fengāue‘aki mo e ‘Univēsiti Waikato

  Nuku‘alofa – Mōnite 22 Mē 2017, 11:57am: Kuo fakamo‘oni ‘i ha aleapau fengāue‘aki mo fetokoni‘aki ‘a e ‘Univēsiti ‘o Waikato pea mo e pule‘anga Tonga´ ki hono teke ‘a e malu mei he ngaahi hia ko ia ‘i he ngaahi ngāue fakakomipiuta´. Na‘e fakamo‘oni ki he aleapau ko eni´ ‘a e Minisitā ‘a e Potungāue […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien