• Cabinet
  Maau Kapineti ‘Eiki Palēmiaˊ?

  Nuku‘alofa – Falaite 5 Sanuali 2018, 1:25pm: Fakatatau ki he fakamatala kuo ma‘u ‘e he Letioo ni, ko e ngaahi fokotu‘utu‘u nai eni ka ‘e toki fakapapau‘i ia ‘i he uike kaha‘uˊ ki he ngaahi lakanga mei he Palēmiaˊ ‘o ‘alu ‘o a‘u ki he fokotu‘u ‘o e Minisitā fo‘ou mei tu‘a kae pehē foki […]

 • Government
  Ikuna pē ‘Akilisi Pōhiva Palēmia Filiˊ

  Nuku‘alofa – Tūsite 19 Tīsema 2017, 4:27pm: Kuo toe ikuna pē ‘e he ‘Eiki Palēmia lolotongaˊ, Samuela ‘Akilisi Pōhiva, ‘a e pāloti fili ki he lakanga Palēmia Filiˊ hili ia hono fakahā ‘aneafi ‘a e ola ‘o e fili fakapulipuliˊ, ‘e he Sea fakataimi ‘o e Falealeaˊ, Lord Tangi ‘o Vaonukonukaˊ. Na‘e fakamafola hangatonu atu […]

 • Government
  Tali fiemālie ke ne hifo mei he lakanga Minisitā

  Nuku‘alofa – Falaite 8 Sepitema 2017, 4:44pm: ‘Oku tali loto hangamālie pē ‘e he ‘Eiki Minisitā mālōlō ‘a e Potungāue Pa‘anga mo Palani Fakafonua´, Tēvita Lavemaau, ‘a e tu‘utu‘uni kuo tuku ange kiate ia ke ne mālōlō mei he lakanga faka-Minisitā. Ko ‘ene fakahā eni ‘i ha fakataha makehe mo e kau faiongoongo´ ‘aneafi ‘one […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien