Wednesday, 26/4/2017 | 2:14 UTC+13
TDN
 • Fakapapau‘i Ma‘u‘anga Ivi mo e Fetu‘utaki he Pasifiki´ ki he kaha‘u´

  Nuku‘alofa – Mōnite 24 ‘Epeleli 2017, 2:44pm:  Na‘e fakaava ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ ‘a e fakataha hono tolu ‘a e kau Minisitā ko ia ‘o e Pasifiki´ ki he ma‘u‘anga ivi´ mo e fefononga‘aki´ ‘i he Hotele Tanoa. Na‘e malava foki ‘aneuhu ke fakahoko mai ‘a e kevinga ko ia ‘o e

  Read more
 • Teuteu ‘a Tonga ki he fe‘auhi suto´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 20 ‘Epeleli 2017, 1:43pm: ‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ki he fale mamata sipoti ‘i ‘Atele´ ‘i he ‘aho 28 mo e 29 ‘o e mahina ni´, ‘a e fe‘auhi fakavaha‘apule‘anga ko ia ‘a e suto´. Ko e polokalama ko eni´ ‘oku ‘aukau mai ai ‘a e ni‘ihi ‘i he mala‘e ni mei

  Read more
 • Ko e loto ta‘omia´ ke talanoa‘i

  Nuku‘alofa – Monite 10 ‘Epeleli 2017, 6:11pm: Na‘e faka‘ilonga‘i fakamamani lahi foki ‘i he uike kuo ‘osi´ ‘e he Kautaha Mo‘ui ‘a mamani´ ‘a e ‘aho ko ia ki he mo‘uilelei´ pea ko e kaveinga foki ki he ta‘u ni´ ko e loto mafasia, loto ta‘ota‘omia pea ‘oku fiema‘u ke fa i hano talanoa‘i. Na‘e

  Read more
 • ‘A‘ahi Palēmia´ ki he kau toli ‘i Nu‘usila´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 5 ‘Epeleli 2017, 2:18pm: ‘Oku lolotonga ‘i Nu‘usila foki ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga´, Samiuela ‘Akilisi Pōhiva, ‘i he ‘a‘ahi atu ki he kau Tonga ‘i he polokalama toli´ pea mo e ngaahi ngāue‘anga toli´. Na‘e fai ai pe foki mo e felongoaki mo e ‘ū sino fakapule‘anga ‘a ia ‘oku

  Read more
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien