Thursday, 23/3/2017 | 4:16 UTC+13
TDN
 • Kamata nga‘unu teuteu ki he Sipoti Pasifiki´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 23 Ma‘asi 2017, 1:58pm: ‘Oku ‘i ai ‘a e ha mai ‘a e nga‘unu ‘a e ngaue ko eni ki he teuteu ‘a e sipoti ‘a e Pasifiki´ ke fai mai ki Tonga ni ‘i he 2019. Kuo ‘i Tonga ni ai ha timi ko e kau ngaue mei Siaina felave‘i mo

  Read more
 • Ko hono fetuku ta‘efakalao holo ‘a e kakai´, fakamamani lahi´

  Kaveinga Fakataha Fakafalealea ‘oku kau atu ki ai ‘a Nopele Fusitu‘a ‘i Taileni Nuku‘alofa – Tusite 21 Ma‘asi 2017, 12:09pm: Ko e pule ‘a e Lao´, ko e kaveinga mahu‘inga ia ‘a Tonga ‘oku fakafepaki‘i ‘aki ‘a e ngaahi ngaue felave‘i mo e ngaahi kaveinga fakamamani lahi ‘oku alea‘i ‘i he ngaahi fakataha‘anga tautautefito ki

  Read more
 • Ke hoko Sipoti´ ko e me’angaue ke ta‘ofi e fakamamahi ‘o Fafine´

  Konga hono faka‘ilonga‘i ‘aho Fakamamani Lahi ‘a Fafine´ Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 9 Ma‘asi 2017, 12:26pm: Ko e lototo’a  ke  liliu´, ko e pole ia kuo ‘asi mai ‘aneafi ‘i he ‘Api ko Loto Tonga´ ka ko e ‘ulu’i ‘ofisi ‘o e Kautaha Soka ‘a Tonga´ ‘a ia na’e fakaava ai ‘aneafi e polokalama ki he

  Read more
 • Faka‘ilonga‘i makehe ‘Aho Fakamamani Lahi Kakai Fefine´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 8 Ma‘asi 2017, 3:16pm: Na‘e kamata ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni´ ‘a e ‘uluaki ‘o e ngaahi polokalama kehekehe ka ko e konga pe hono faka‘ilonga‘i ‘o e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Kakai Fefine´. Na‘e tataki ai ‘a e polokalama na‘e fakalele ‘e he Kautaha ‘a e kau ngaue

  Read more
 • Kamata ke manakoa kava Tonga´ ‘i ‘Amelika

  Nuku‘alofa – Tusite 7 Ma‘asi 2017, 2:57pm: Kuo fakaha mei Niu‘ioke kuo lahi ‘aupito pea kuo kamata ke toe manakoa ange ‘a hono ngaue‘aki ‘o e kava Tonga´, ko e fakafiemalie ki he hela‘ia ko ia ‘o e tangata´ pea mo e fefine´. ‘Oku pehee ko e ngaahi falekoloa ‘oku nau fakatau atu ‘a e

  Read more
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien