• Education
  Fakalelei vahe kau faiako ako‘anga ngaahi Siasi´?

  Nuku‘alofa – Pulelulu 20 Sepitema 2017, 5:00pm: Na‘e fakahoko ha talatalanoa ‘i he vaha‘a ‘a e ngaahi Ako ‘a e Ngaahi Siasi´ mo e Potungāue Ako´ felāve‘i mo e fiema‘u ko ia mei he ngaahi ako ‘a e Siasi´ ha tokoni mei he pule‘anga´ ki hono totongi ‘a e kau faiako´. Na‘e hokohoko foki ‘a […]

 • Local
  Tokolahi ange kakai fefine nau pole ki he Fili Falealea 2017?

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 14 Sepitema 2017, 4:16pm: ‘Oku toe makehe ange ‘a e pole ‘i he lolotonga ni ki he kakai fefine´ ‘i ha hanganaki atu ko ia ki he Fili Falealea´ tautautefito ‘i he sio atu ki ha kakai fefine ke nau pole‘i ‘a e lakanga ko e fakafofonga ‘o e le‘o ‘o e […]

 • International
  Faka‘ilonga‘i mahu‘inga ‘Uluaki Tokoni´

  Nuku‘alofa – Tūsite 12 Sepitema 2017, 4:16pm: Ko e ‘uluaki tokoni´, ko e fatongia mafatukituki ia pea mo mahu‘inga ‘aupito ke ‘ilo ‘e he tokotaha kotoa pē tautautefito ‘i he taimi ‘oku fai ai ha fehangahangai mo ha fakatamaki pea ‘oku tuai atu ki ai ‘a e tokoni fakavavevave ‘a e falemahaki´. Na‘e faka‘ilonga‘i ai […]

 • Health
  Fakamāfana ouau Pō hiva ma‘ae timi Open Heart International

  Nuku‘alofa – Mōnite 11 Sepitema 2017, 4:36pm: Na‘e lava lelei pea fakamāfana ‘a e ouau pō lotu fakafeta‘i mo e talitali ‘o e timi tafa mafu ko ia mei ‘Aositelēlia ‘oku nau lolotonga ‘i Tonga ni ke fakahoko ‘a e tokoni ‘i he tafa‘aki kehekehe ‘o e tafa´, tautautefito ki he tafa ‘o e ni‘ihi […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien