• Community
  Fiema‘u ke ma‘a ‘aupito ‘a e vai´ pea ke tofuhia ‘a e tokotaha kotoa ai

  Nuku‘alofa – Falaite 21 Siulai 2017, 12:03pm: ‘Oku fiema‘u ‘a e vai´ ke tofuhia ‘a e tokotaha kotoa pē pea ‘oku toe mahu‘inga ange ke ma‘a ‘a e vai ko ia´. Ko e fakahā ia ‘e he fakafofonga ‘a e Kautaha Mo‘ui ‘a Māmāni´ ki Tonga ni´, Yutaro Setoya ‘i he‘ene lea ‘i hono fakaava […]

 • Local
  Fakatokanga Pangikē Pule´ ki he lahi ‘asi pa‘anga Loi´

  Nuku‘alofa – Mōnite 17 Siulai 2017, 1:23pm: ‘Oku kei hokohoko atu ‘a e fakatokanga ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´, felāve‘i hangatonu pē mo e kei lahi ‘a hono fe‘aveaki ‘a e pa‘anga loi´. Hangē ko e fakamatala ‘a e Kovana pule ‘a e Pangikē, Toketā Ngongo Kioa, ‘oku mahu‘inga ‘aupito ki he kakai […]

 • Health
  “Ko e ‘Ofa´, ‘i he Ngāue Fakaneesi´”

  Fekau ‘o e Malanga Taha ‘i hono Huufi Konifelenisi hono 4 kau Neesi Tonga´ Nuku‘alofa – Falaite 14 Siulai 2017, 4:22pm: Na‘e huufi ‘aneafi ‘a e Konifelenisi fakavaha‘a pule‘anga hono fā ‘a e neesi Tonga´, ‘aki ‘a e ouau malanga taha ‘i he Falelotu Senituli ‘a e Siasi Uēsiliana Tau‘atāina ‘o Tonga´, Saione ‘i loto […]

 • Local
  Tā tikite matāpule ta‘u 25 ki he fakapō

  Nuku‘alofa – Pulelulu 12 Siulai 2017, 2:59pm: Kuo hanga ‘e he kau Polisi´ ‘o tā tikite ha matāpule ta‘u 25 ki he fakapō, felāve‘i eni mo e malōlō ha tangata ta‘u 51, ne hoko ‘i Ma‘ufanga ‘i he hengihengi Tokonaki kuo toki ‘osi´. Na‘e fakahā ‘e he pule Polisi ‘o e vāhenga Nuku‘alofa´, Tēvita Vailea, […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien