Nuku‘alofa – Pulelulu 15 Fepueli 2017, 12:43pm: Kuo ‘i ai ‘a e fakamahino mei he fonua kaunga‘api ko Papua Niukini´ ko ‘enau tokoni mai ki Tonga ni ki he teuteu ko ia ‘o e Sipoti ‘o e Pasifiki´ ki he 2019, ‘oku fakafuofua ‘i he pa‘anga 34 miliona Tonga´.

Ko hono fakahaa eni lolotonga ‘a e fakataha makehe ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Sipoti ‘a Papua Niukini´, Justin Tkatchenko mo e kau faiongoongo ‘a e fonua´ ‘i he uike kuo ‘osi´, ‘a ia na‘a ne fakahaa ai kuo ‘osi fakahaa ki he ‘Eiki Palemia´, Peter O’Neil kae pehee ki he National Executive Council ‘a PNG ‘a e fakakatoa ‘o e fakamole ki he Sipoti ‘a e Pasifiki´.

Na‘a ne toe pehee te nau tauhi pe ki he tukupaa na‘a nau fakahoko ke tokoni‘i ‘a Tonga ni mo e teuteu ki he 2019 neongo ‘oku nau ki‘i tolalo faka‘ekonomika.

Lolotonga eni´ ‘oku kei talitali pe ‘a e pule‘anga Tonga´ ki ha tu‘uta mai ‘a e kau fakafofonga mei Papua Niukini ki hono fakahoko mai ‘enau tokoni´, ki Tonga ni´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien