• Community
  Fevahevahe‘aki, konga tokangaekina Falealea ‘o Tonga´

  Nuku‘alofa – Pulelulu 4 ‘Okatopa 2017, 5:20pm: Lolotonga ko ia ‘a e fononga atu ‘a e fonua´ ke a‘u ki he ‘aho mo e taimi kuo kotofa ke fakahoko ai ‘a e Fili Falealea ‘o e 2017 ‘i he ‘aho 16 ko ia ‘o Nōvema, ‘oku kei hokohoko atu ‘a e ngaahi tālanga fakafonua kae […]

 • Local
  Malōlō tangata ta‘u 42 ‘i Tahi

  Nuku‘alofa – Tūsite 3 ‘Okatopa 2017, 5:38pm: Na‘e malōlō ‘i he Tokonaki kuo‘osi´ ha tangata ta‘u 42 ‘i ha konga tahi ofi atu ki ‘Atatā. Ko e mate ko eni´ na‘e līpooti ia ki he Potungāue Polisi´, ‘i he hengihengi Tokonaki´ pē ‘o pehē na‘e kau ‘a e pekia´ ‘i he kau tangata toutai ne […]

 • Local
  Senitā Ako fo‘ou Kautaha Soka Tonga´

  Nuku‘alofa – Tūsite 26 Sepitema 2017, 3:55pm: Na‘e lava lelei foki ‘a hono fakahoko ‘a e ngaahi ngāue ki he Senitā Ako fo‘ou ko ia ma‘ae Kautaha Soka ‘a Tonga´ ‘i he Tokonaki kuo‘osi´ ‘a ia ‘oku tu‘u ‘i Loto Tonga. Ko e polokalama foki ko eni´, ‘oku a‘usia ‘a e tu‘unga ma‘olunga ‘i he […]

 • International
  Tō Folofola ‘ene ‘Afio´ ki he Fakataha fakata‘u hono 72 UN

  Nuku‘alofa – Mōnite 25 Sepitema 2017, 4:32pm: Na‘e tō folofola foki ‘a ‘ene ‘Afio´, tama ko Tupou VI ki he Fakataha‘anga hono 72 ‘o e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule‘anga Fakatahataha´ ‘i hono fakahoko ‘i Niu ‘Ioke ‘i he uike kuo ‘osi´. Na‘e talitali fiefia ‘e he Tama Tu‘i´ ‘a hono fokotu‘u ‘e he Kautaha […]

 • Local
  Mei he Potungaue Polisi

  Nuku’alofa-Falaite 22 Sepitema 2017, 4:40pm: Tauhi tangata ta’u 25 ki he kaiha’a me’a fakale’olahi fakatokanga ‘i ha hoko ha fakatamaki fakaenatula.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien