Wednesday, 28/9/2016 | 6:47 UTC+13
TDN
 • Ko e 'Amipasitoa Siapani ki Tonga mo e 'Eiki Minisita Ngaahi Ngaue'anga Pule'anga mo e kau fakaafe 'i hono huufi 'a e faleako fo'ou ma'ae fanau ako tokamu'a 'o Maamaloa (Faita: 'Ofisi 'Amipasitoa Siapani)
  Faleako fo‘ou fanau ako tokamu‘a Maamaloa´

  Nuku‘alofa – Tusite 28 Sepitema 2016, 1:13pm: Kuo kakato hono langa ha lokiako fo‘ou ma‘ae fanau ako tokamu‘a pe kindergarten ‘a Maamaloa ‘i Vaololoa´. Ko e ta‘u eni ‘e faa ‘a e kamata mai ‘a e ‘apiako ni mo e faleako lahi pe ‘e taha na‘e ngaue‘aki ma‘ae fanau´. Ko e talu mei he 2012

  Read more
 • Ko e fakatu'utamaki 'i Nualei 'i he faka'osinga 'o e uike (Faita: Luke Puamau)
  ‘Ikai pe holo ngaahi fakatu‘utamaki he hala pule‘anga´

  Nuku‘alofa – Monite 26 Sepitema 2016, 2:15pm: ‘Oku te‘eki pe ke hao ha uike ‘i Nuku‘alofa ni mei he ngaahi fakatu‘utamaki ko ia ‘i he hala pule‘anga´ talu eni mei he mahina ko Sune´ ‘o a‘u mai ai pe ki he mahina ni. ‘Oku kei hoko pe ‘a e ngaahi fakatu‘utamaki´ neongo ‘a e hikihikitoo

  Read more
 • Ko e MV Maggie Cat 'i he'ene li taula 'i he Uafu Kuini Salote
  ‘Ikai folau e MV Maggie Cat he taimi houhou e tahi´

  Nuku‘alofa – Tusite 6 Sepitema 2016, 1:49pm: ‘Oku fakangatangata pe ki he mita ‘e 2.3 ‘a e ma’olunga ‘o e peau ‘e lava ‘a e vaka fakataimi na’e totongi mai ‘e he pule’anga´ ki he folau tahi fakataimi ‘i Tonga ni kae ‘oua kuo maau ‘a e ngaue ki he MV ‘Otuanga’ofa´. ‘I he kamata

  Read more
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien