Friday, 9/12/2016 | 5:47 UTC+13
TDN
 • ‘Amanaki kau atu Tonga ni he Folauvaka To‘utupu Mamani´

  Nuku‘alofa – Falaite 9 Tisema 2016, 2:11pm: ‘Oku ‘amanaki ke kau atu ‘a Tonga ni fakataha mo e ngaahi fonua kehe pe ‘i mamani ki he folau hono 29 ka ko e folauvaka eni ‘o e to‘utupu ‘a mamani´, ‘e fakahoko ‘i he ta‘u fo‘ou´. ‘I he taimi ni´, ‘oku lolotonga teuteu ‘a e ni‘ihi

  Read more
 • Tu‘uta vaka meili 4 ki Tonga ni uike pe taha

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 8 Tisema 2016, 2:33pm: Ko e vaka meili ‘e 4 ‘e tu’uta mai ki Nuku’alofa ni ‘i he uike kaha’u´ fakataha mo ‘ene kau pasese ‘e toko nimaafe tupu. Ko e taha eni ‘i he ongoongo lelei ma’ae ngaahi ngaue’anga fakatakimamata´ tautautefito ki he kau ngaue fakamea’a´ ‘i he teuteu pe ke

  Read more
 • Fakangata aleapau ngaue Ringo Fa‘oliu ko e Pule Kautaha Kasa´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 8 Tisema 2016, 11:19am: ‘E toe kumi ha taha ki he lakanga pule ‘i he Kautaha Kasa´ pe Home Gas, hili ia ‘a e ta’efakafiemalie ki he Poate ‘a e Kautaha ni, ‘a e fai fatongia ‘a Ringo Fa’oliu, na’e kamata ngaue ai ‘i he konga ki mu’a ‘o e ta’u ni´.

  Read more
 • Ke Tokangaekina makehe Kakai Fefine´ ha hoko ha Fakatamaki Fakaenatula

  Nuku‘alofa – Pulelulu 7 Tisema 2016, 10:01am: ‘Oku falala ‘a e pule’anga´ ki he’ene fengaue’aki mo e kau ‘Ofisa Kolo´ mo e kau Pule fakavahe´ ‘oka hoko mai ha fakatamaki fakaenatula, ko kinautolu ‘a e tokoni ofi taha ki he kakai´ mo hono fakafetu’utaki ‘a e tu’unga ‘oku nau ‘i ai ‘i he ngaahi kolo

  Read more
 • Kei pulia ki‘i tamasi‘i ta‘u tolu konga tahi ‘o Ha‘apai´

  Nuku‘alofa – Tusite 6 Tisema 2016, 12:31pm: ‘Oku lolotonga fekumi ‘a e kau Polisi´ ‘i he konga tahi ‘o Ha‘apai´ ki ha ki‘i tamasi‘i ta‘u tolu ‘oku kei pulia talu eni mei he hengihengi Tokonaki´. Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he ‘ulu‘i ‘ofisi ‘a e Potungaue Polisi´ ‘i Nuku‘alofa ni´, na‘e hoko

  Read more
";
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien